Češi a Češky se v investičních znalostech rok od roku zlepšují. Investiční gramotnost se zlepšuje také napříč generacemi, nejrychleji své aktuální manko ve znalostech dohání mladí lidé do 35 let. Stále nám však chybí sebevědomí – za nepříliš nebo zcela neznalého investora se označují dvě třetiny Čechů. Vyplývá to z posledního Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala investiční platforma Portu na základě výzkumu agentury IPSOS.

Index investiční gramotnosti sleduje úroveň vědomostí české populace v klíčových investičních oblastech. Aktuální průzkum (realizovaný na reprezentativním vzorku 1050 obyvatel v prosinci 2023) ukázal, že úroveň znalostí o investicích se v Česku uplynulé tři roky neustále zlepšuje, od posledního měření (2022) navíc Češi prokázali dosud nejvýraznější posun a dostali se na hodnotu 113,9 bodů (105,5 b. při předchozím měření). Premiérově se letos měřil Index investiční gramotnosti v Polsku a podruhé na Slovensku. Na Slovensku došlo k poklesu na 97,3 bodů, zatímco v Polsku při premiéře Indexu dosáhli hodnoty 90,6 bodů.

„Letošní výsledky vnímám pozitivně. Lidé oproti minulosti chápou investování jako efektivní ochranu peněz před inflací. Negativní situace s sebou přinesla pozitiva. Češi více přemýšlejí nad tím, jak investují. Vnímají nestabilitu trhu, rostoucí a v současnosti zase klesající inflaci a s ní související oscilaci úrokových sazeb. Uvědomují si tak například, že nelze predikovat budoucí výnosnost na základě historie. Zároveň se soustředí na diverzifikaci svých peněz a zajímají se o nové produkty, kterými by své investiční portfolio rozšířili, jako je například aktuální novinka v oblasti finančního zajištění na stáří, tzv. Dlouhodobý investiční produkt,“ popisuje Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu.

Polepšili jsme si v každé oblasti

Zhruba tři čtvrtiny obyvatel chápou správně pojem inflace, rozdíl mezi investováním a spořením i to, že k vyšším výnosům se váže také vyšší riziko. Razantně (o necelých 12 procentních bodů) se zlepšila informovanost o historických výnosech: 4 z 10 Čechů správně odpověděli, že minulé výnosy nejsou relevantní pro určení výnosů budoucích. Oproti poslednímu měření výrazně více lidí (celkem 48 %, tj. nárůst o více než 12 p. b.) také ví, že proti poklesům na akciových trzích se nelze pojistit. Největší problém naopak dělá Čechům otázka zdanění příjmů z cenných papírů. Dvě třetiny Čechů neznají správnou sazbu.

„Investiční gramotnost je stejně jako tanec nejenom o teorii, ale i o protancovaných střevících. Je správné, že se čím dál více věnujeme informování o investování včetně jeho rizik od základních po vysoké školy, ale vlastní zkušenost je nenahraditelná. Na výsledcích indexu se tak nyní i do budoucna bude projevovat nejen výsledek edukace, ale také čím dál častější zkušenosti lidí s investováním, které se zejména díky fintechovým aplikacím výrazně demokratizovalo,“ komentuje výsledky Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády.

Ženy dotahují ztrátu v investičních znalostech

Stejně jako v minulých třech letech platí, že muži mají v investiční gramotnosti před ženami náskok, ten se však poměrně rychle snižuje. Zatímco v roce 2021 byl rozdíl ve znalostech ve prospěch mužů 50 %, nyní činí 35 %. Největší problémy dělají ženám i mužům otázky ohledně principu složeného úročení a počítání s procenty. Ženy pak často tápou ve vlivu měnových kurzů, muži měli nejmenší procento správných odpovědí v oblasti záruky budoucích výnosů.

„Nejnovější data Indexu investiční gramotnosti jsou potěšující, a to hned ve více směrech. Zejména pak v tom, že celkově znatelně stoupá investiční gramotnost Čechů, a také tím, že ženy současně stahují náskok mužů. Investiční gramotnost žen se totiž zlepšuje ještě rychleji než investiční gramotnost mužů. Důvodem je zejména mimořádně vysoká inflace uplynulých více než dvou let. Ta přiměla podstatnou část Čechů více se zaobírat investicemi, aby tak omezili nepříznivý dopad inflace na své úspory. Vhodně rozvržené investování, jehož je právě dostatečná investiční gramotnost základním předpokladem, skutečně v uplynulých zhruba dvou letech mohlo dramaticky snížit neblahý dopad inflace v podobě citelného snížení kupní síly domácností. Je potěšující, že řada Čechů si to zjevně uvědomila, zapracovala na své investiční gramotnosti, a uchránila si tak v celé řadě případů nemalou část svých úspor, často vytvářených po dlouhá léta, ba desetiletí,“ dodává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Zlepšení i napříč generacemi, geograficky stále vynikají Pražané

Investiční gramotnost se zlepšuje také napříč věkovými kategoriemi. Výsledky jsou těsné, ovšem nejlepší znalosti prokázali Češi a Češky ve věku 45–53 let, “nejhůře“ jsou na tom mladí lidé do 35 let, kteří ovšem své manko dohánějí nejvyšším tempem. Nejmladší generace (věk 18–26) si oproti ostatním věkovým kategoriím nejlépe vede v oblastech diverzifikace investic a porozumění složeného úročení. „Věřím, že i nadále se bude finanční gramotnost Čechů zlepšovat tím, jak budeme bohatnout, a hlavně díky lepšímu přístupu k informacím se bude finanční tematika stávat mainstreamem,” říká tvůrce Investičního podcastu Vojty Žižky a influencer v oblasti investic Vojta Žižka.

Z geografického hlediska vedou v investiční gramotnosti Pražané a obecně občané měst nad 100 tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že v Praze a okolí je větší koncentrace lidí s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, potvrzuje se, že právě tyto skupiny mají investiční gramotnost vyšší. Propastný rozdíl (66 p. b.) index ukázal mezi lidmi s vysokoškolským a základním vzdělání. Nejslabším regionem – byť i zde došlo ke zlepšení – je Ústecký kraj.

„Průzkum potvrzuje, že největším učitelem finanční gramotnosti je samotná zkušenost. Jakkoliv si lidé zvyšují znalosti – například o inflaci, ten největší dopad má, když si ji člověk zažije. Stejně to platí i pro investování, kdy člověk může mít detailně teoreticky nastudováno, ale růsty i poklesy se musejí především zažít. I proto dává velký smysl, že nejvyšší finanční gramotnost má skupina ve věku 45–53 let, kde se k řadě znalostí přidávají už i značné zkušenosti,“ vysvětluje Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Sebevědomí nám stoupá, ale znalí se stále podceňují

Oproti minulým měřením se zvyšuje počet lidí, kteří se považují za velmi, relativně nebo spíše znalé investory. Nejvíce si věří generace ve věku 27–35 let, každý desátý se považuje za velmi nebo relativně hodně znalého investora. Přes pozitivní trend se však za zcela nebo nepříliš znalé investory považují asi dvě třetiny Čechů. Sebevědomí chybí především ženám, za zcela neznalé investorky se považuje 31 % z nich, a to navzdory výrazně se zlepšujícím znalostem.

Lidé, kteří se považují za velmi znalé investory, se spíše přeceňují – se svými vědomostmi se umístili až na třetím místě, a to za lidmi, kteří se považují za relativně hodně znalé investory či spíše znalé investory. Je to potvrzení trendu, který se projevil už v předchozích měřeních průzkumu: sebevědomí často neodpovídá reálným znalostem.

„Jedním z důvodů může být nedostatečná zkušenost v kombinaci s přílišnou důvěrou ve vlastní úspěchy v minulosti. To vede k přehlížení možnosti ztráty. Podobně vysoké sebevědomí v důsledku může vést k riskantnímu chování, jako je nadměrné obchodování či ignorování potřeby diverzifikace portfolia. Druhým důvodem pak může být Dunning-Krugerův efekt, kdy lidé s podprůměrnými schopnostmi svůj výkon výrazně nadhodnocují. Tento jev se může projevit i v investičním rozhodování, kde investoři mohou přeceňovat svou schopnost předvídat tržní vývoj a podcenit rizika,“ komentuje Lukáš Raška, analytik společnosti Portu.

Nicméně ti, co se považují za zcela neznalé, skutečně prokázali nejnižší investiční gramotnost. Jedná se nejčastěji o lidi se základním vzděláním, z obcí do 10 tisíc obyvatel a podprůměrnými příjmy.

Češi rozumí investicím lépe než Slováci a Poláci

Index investiční gramotnosti tentokrát porovnával výsledky ze tří zemí: Česka, Slovenska a Polska. Ukázalo se, že Češi v investiční gramotnosti znatelně vedou (113,9 b.), na druhém místě se umístilo Slovensko (97,3 b.), na třetím Polsko (90,6 b.). Češi mají nejlepší výsledky v devíti otázkách z celkem deseti, v oblasti vztahu výnosu a rizika se o první místo dělí se Slovenskem. Pro všechny země platí, že ženy dosáhly nižších výsledků než muži, slovenští i polští muži pak překonávají v investiční gramotnosti české ženy. „Prvenství českých investorů je velmi zajímavý výsledek, zejména vezmeme-li v potaz, že Polsko, které je “až” na třetím místě za ČR a Slovenskem, je obecně vnímáno v regionu střední a východní Evropy za lídra co se rozvinutosti kapitálového trhu týče,” říká Jiří Kovařík z Burzy cenných papírů Praha.

Otestovat se může každý

Cílem Indexu je vytvořit nástroj pro měření a sledování vývoje investiční gramotnosti v čase a napříč jednotlivými skupinami populace. Součástí projektu je i web rozumiminvesticim.cz, který každému nabízí možnost otestovat vlastní investiční gramotnost a porovnat svůj výsledek s celostátním průměrem.

O průzkumu

Průzkum Index investiční gramotnosti realizovala pro investiční platformu Portu výzkumná agentura IPSOS. Online dotazník vyplnil v průběhu prosince 2023 reprezentativní vzorek populace o 1 050 respondentech. V průzkumu se měřila znalost Čechů v oblasti investic.

O Indexu investiční gramotnosti

Projekt vznikl s cílem zjistit, jak Češi oblast investování a spoření vnímají a jak se v ní orientují. Záměrem projektu je vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti široké veřejnosti. Index slouží jako odrazový můstek pro vyhodnocování vývoje investiční gramotnosti v budoucnu. A to nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku.

O Portu

Portu je první česká robo-advisory investiční platforma, která vznikla ve finanční společnosti WOOD & Company, přední středoevropské investiční skupině s více než 30letou tradicí. Portu se zaměřuje na nízkonákladové a diverzifikované investice pro širokou veřejnost, především do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Je pro všechny, kteří chtějí investovat dlouhodobě, bez starostí, a přitom mít přehled o svých investicích online. Více na www.portu.cz.

Lidé si často myslí, že investování je výsadou pouze těch, kteří mají k dispozici velké množství peněz. Většina populace se ale za bohaté nepovažuje, a tak si myslí, že investování pro ně není vhodné. V tomto článku vám ukážeme, proč má smysl investovat i s málo penězi.

Důvodů, proč investovat i s malými částkami je celá řada. Je pravda, že dříve bylo investování spíše výsadou bohatých lidí, díky rozvoji moderních technologií v posledních letech je ale dostupné doslova každému. Dnešní moderní investiční platformy totiž umožňují investovat už s malými částkami. Jaké jsou další důvody, proč investovat s málo penězi?

1. Složené úročení

Nezáleží na tom, s jak velkým množstvím peněz pracujete, efekt složeného úročení funguje s jakoukoliv částkou. Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě kapitálu a spolu s ním se dále úročí. Tento takzvaný osmý div světa obdivoval už Albert Einstein a platí pro jakoukoliv sumu peněz.

2. Pravidelnost

Pokud budete investovat menší částky po delší dobu, vysledky se dříve nebo později dostaví. Pravidelné investice s malým kapitálem mohou mít v delším období významný vliv na vaše celkové finanční zdraví. Pokud totiž budete investovat pravidelně, menší částky budou postupně tvořit větší a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se vám podaří dosáhnout vašeho finančního cíle.

3. Diverzifikace

I pokud jsou vaše finanční možnosti omezené, v současnosti lze snadno dosáhnout na dostatečnou diverzifikaci vašeho portfolia. Diverzifikace znamená zmenšení rizika tím, že investujete do různých aktiv a trhů. K tomu jsou vhodné například burzovně obchodované fondy (ETF), které kopírují vybraný akciový index a nakupují třeba akcie z celého světa.

4. Vytvoření správných návyků

Zvyk je železná košile, proto i pokud máte na investování pouze omezený rozpočet, doporučujeme na nic nečekat a začít. Vytvoříte si tak totiž návyk, za který budete později vděční. Pokud se navíc vaše situace změní a peněz budete mít na investování více, budete už zkušenější a z investování tak dokážete vytěžit ještě více.

5. Růst investičního vzdělání

Investování s malým množstvím peněz může sloužit jako skvělá škola. Praktickým investováním se totiž učí nejlépe a vy díky tomu můžete získat řadu cenných znalostí. Navíc si zlepšíte i vaši celkovou finanční gramotnost a naučíte se správnému hospodaření s penězi. Investiční gramotnost je cenná dovednost, kterou se rozhodně vyplatí zlepšovat.

Investování je klíčem k finanční nezávislosti a budování bohatství. Důležité je začít co nejdříve, a to i s menšími částkami. S postupným růstem znalostí a zkušeností pak můžete postupně zkoušet složitější investiční nástroje. Zároveň ale buďte trpěliví a investujte s rozvahou. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Hledáte způsob, jak lépe zvládat své finance, ať už současné nebo budoucí? Začít s finančním plánem je jednou z nejlepších a nejzákladnějších věcí, které byste měli udělat. Pokud jste nikdy žádný nevytvářeli, nemusíte se bát. Nepotřebujete si najímat drahého finančního poradce. Stačí dodržovat několik jednoduchých kroků a můžete sami lépe ovládat své finance.

1. Přezkoumejte svou současnou situaci

K vytvoření finančního plánu je nejprve zapotřebí upřímné zhodnocení své současné situace. To znamená udělat si přehled o všech svých příjmech a výdajích, dluzích a investicích. Zjistěte kolik měsíčně utrácíte nejen za bydlení a náklady kolem něj, ale třeba i za potraviny, volnočasové aktivity, splácení dluhů a další výdaje.

Po tomto přezkoumání byste měli mít jasnější představu o tom, kolik utrácíte ve srovnání s tím, kolik vyděláváte. To vám může odhalit některá překvapení a pomůže vám lépe posoudit, kde můžete upravit své výdaje (pokud je potřeba).

2. Vymezte si finanční cíle

Finanční plán bez jasných cílů vás správným směrem nenavede. Finanční plánování sice pro většinu lidí není zábava. Stanovení cílů je ale pro dodržování finančního plánu kritické. Věnujte proto cílům nějaký čas, ať už velkým nebo malým. Chcete koupit dům nebo nové auto? Šetříte na dovolenou? Chcete se zbavit dluhů? Zapište si vše. Snažte se být co nejkonkrétnější.

Samotné cíle však nestačí. Potřebujete také plán. Rozdělte si cíle na krátkodobé a dlouhodobé a vytvořte konkrétní plán, jak jich dosáhnout. Pro krátkodobé zhodnocení financí můžete využít Investiční rezervu, kterou jsme spustili loni v reakci na rostoucí úrokové sazby. Jedná se o náš nejkonzervativnější investiční produkt, který slouží primárně k ochraně peněz před znehodnocením za co nejmenšího rizika. K tomu je využíván konzervativní mix úročené hotovosti a investičních instrumentů.

Pro splnění dlouhodobých finančních cílů je vhodné zvolit pasivní investování do široce diverzifikovaných a nízkonákladových ETF. Trhy v dlouhodobém hledisku rostou, a krátkodobé propady vás tedy nemusí trápit. Dlouhodobé investice vám také umožňují využívat výhody složeného úročení. To znamená, že vaše investice generují zisky a tyto zisky se opět investují, což vede k exponenciálnímu růstu v průběhu času.

3. Najděte si rozpočtový systém, který vám vyhovuje

Nikdo nemá rád rozpočty a často se zdá, že je těžké je dodržovat. To však neznamená, že rozpočtování je samo o sobě příliš těžké. Prostě jste zatím jen nenašli ten správný způsob. Mnoho lidí si myslí, že rozpočtování znamená omezovat se ve všem, co máte rádi. Ale aby bylo rozpočtování skutečně udržitelné, musíte v něm zahrnout i výdaje na věci, které vás baví.

Pokud vám tato metoda nevyhovuje, můžete vyzkoušet některý z mnoha jiných doporučených systémů, jako třeba obálky, nebo strategii „Pay yourself first,“ která znamená automatické směrování stanoveného příspěvku na spoření z každé výplaty v okamžiku jejího obdržení. Od věci nemusí být ani rozpočtování s nulovým základem, při níž musí být pro každé nové období všechny výdaje zdůvodněny.

4. Vytvořte strategii splácení dluhů

Pokud máte dluhy, klíčovou část vašeho finančního plánu by měl tento fakt ovlivnit. Věnujte chvilku tomu, abyste si všechny vaše různé dluhy, jako jsou kreditní karty, osobní půjčky, nebo třeba leasing na auto vypsali.

Zjistěte si úrokové sazby, měsíční splátky a konečné termíny splatnosti, abyste měli jasný přehled. Pokud jste s vaší strategií splácení dluhů nyní spokojeni, nemusíte ji měnit. Pokud však hledáte způsob, jak dluhy splatit rychleji, vyzkoušejte třeba metodu sněhové koule, kdy ten, kdo má více dluhů splácí nejdříve ty s nejmenšimi zůstatky, zatímco u větších dluhů platí minimální splátku. Nebo třeba metodu laviny, která spočívá v tom, že všechny dluhy se splácejí minimálně a veškeré dodatečné prostředky se použijí na splacení dluhu s nejvyšší úrokovou sazbou.

5. Plánujte důchod

Důchod nás jednou čeká všechny a jen na stát se spoléhat nemůžeme. Potřebujeme mít našetřeny nějaké peníze nebo majetek, abychom měli v důchodu z čeho žít. Nejsme-li už nyní milionáři, je potřeba odkládat pravidelně nějaké peníze stranou – a začít ideálně co nejdříve.

Státní důchod se v poměru k průměrným mzdám bude jen zmenšovat a kdo si tak nenašetří něco bokem, čeká jej chudý důchod. Podle některých studií bude například v roce 2070 dosahovat státní důchod jen jedné čtvrtiny průměrné mzdy (aktuálně to je cca 40 %). V dnešních penězích by to znamenalo průměrný důchod kolem 10 tisíc Kč.

Na důchod je potřeba využívat dlouhodobé produkty, nikoliv ty krátkodobé jako spořící účty nebo termínované vklady.  Ideální je investovat formou nízkonákladového pasivního investování do ETF, které v dlouhém horizontu dosahuje nejlepších výsledků. Zvolit můžete portfolia na míru, které skládá Portu právě z ETF. Tyto portfolia jsou uzpůsobena pro dlouhodobé a pravidelné investování. Pojmenujte portfolio “Na důchod”. Tento detail má totiž velký psychologický účinek. Jak a kolik si na důchod odkládat? To zjistíte jednoduše zde.

Aktivní a pasivní investování jsou dvě odlišné možnosti, jak dosáhnout zisku na finančních trzích. Pasivní investoři obvykle usilují o větší výnosy po delší dobu prostřednictvím pravidelných nákupů a následného držení aktiv. Aktivní investoři se pokouší o využívání kolísavosti trhů k tomu, aby kupovali a prodávali v kratším časovém horizontu a dosahovali menších a častějších zisků, ovšem za mnohem vyššího rizika. Jaká technika je dlouhodobě výnosnější a co ukazují výzkumy?

Aktivní investování

Aktivní investor obchoduje podle aktuální tržní situace a trendů (klidně i několikrát denně), což je ovšem časově náročné a potřebuje k tomu dobrou znalost konkrétních společností. Tento typ investorů se za každou cenu snaží o dobré načasování a vstup na trh v co nejlepší dobu. Časování trhu se ale z dlouhodobého hlediska drtivé většině z nich nedaří. Další možností je využití služeb profesionálních portfolio manažerů nebo makléřů, což není z hlediska poplatků zrovna levná záležitost.Dá se říct, že aktivní investování nemá daleko od tradingu. Tradeři obvykle obchodují velmi často a klidně i několikrát denně. Cílem je dosáhnutí výnosů, které překonají investice typu „kup a drž“. Zatímco trpěliví investoři se mohou obvykle potkat s ročním výnosem 10 až 15 %. Aktivní investoři mohou usilovat klidně o 10% výnos každý měsíc, což se ale drtivé většině z nich nepodaří.

Pasivní investování

Pasivní investování je dlouhodobá, jednoduchá a finančně mnohem dostupnější metoda. Má za úkol kopírovat výkonnost světového trhu pomocí zmíněných ETF fondů. Pasivní investoři drží své investice několik let nebo dokonce desetiletí a v průběhu této doby využívají výhod složeného úročení. I když trhy nevyhnutelně kolísají, pasivní investoři obvykle přečkají klesající trendy s očekáváním, že se ceny zotaví a případné ztráty se nakonec vrátí. Pasivní investoři obvykle sledují dlouhodobý investiční horizont, aby dosáhli svých cílů.

Nákup jednotlivých akcií, jak to dělá mnoho investorů, zvyšuje riziko, že o investované peníze můžete přijít. Diverzifikované portfolio naproti tomu rozprostře vaše peníze mezi stovky společností. To pomáhá vyrovnávat případné poklesy jednotlivých firem tím, že jejich výkonnost doplňují silnější výnosy jiných společností a sektorů.

Co říkají výzkumy

Ke srovnání výkonnosti jsme se rozhodli využít výzkum SPIVA od společnosti S&P Global, která provádí srovnání výsledků aktivního investování s pasivním investováním a zjištěníveřejně publikují.

Pojďme se podívat například na americký akciový trh. Grafika nám ukazuje, kolik aktivních fondů zaměřujících se na velké americké akciové firmy zaostává za svým benchmarkem, v tomto případě za indexem S&P 500. Za poslední rok zhruba 51 % fondů za indexem zaostávalo a přibližně 49 % jich dosáhlo lepší návratnosti.

Když dobu srovnání prodloužíme, výsledky se obvykle zhoršují. V posledních 5 letech nedokázalo index porazit 86,5 % fondů. V 15letém období jsou výsledky srovnání pro aktivní investování ještě horší. Šance na výběr vítězného fondu byla jen 6,6 %. Čím déle tedy investujeme, tím je zpravidla nižší šance, že námi aktivně vybraný fond překoná index.

SPIVA ale s benchmarkem neporovnává jen velké firmy. Každý typ firem má svůj index, se kterým SPIVA jejich výkonnost porovnává. Tabulka pak ukazuje, kolik fondů zaostává za svým měřítkem, a to za poslední rok až 15 let. Například 94 % fondů zaměřených na malé akciové firmy za srovnatelným indexem zaostalo. U velkých firem se jedná o 93,5 %. To znamená, že jen přibližně šest fondů ze sta by mělo lepší výsledek než pasivně sledovaný index.

Jak je to s aktivní či pasivní správou portfolia v jiných zemích či regionech? Pojďmě se podívat na Evropu, konkrétně na velké fondy investující do velkých akciových firem, které lze porovnat s indexem S&P Europe 350. Vidíme že za posledních 10 let za průměrem evropských trhů zaostávalo téměř 90 % aktivních fondů a pouhých 10,3 % dokázalo jejich návratnost překonat.

Když se podíváme na Japonsko, čísla jsou zde podobná jako v Evropě či USA. Téměř 82 % aktivních fondů zaměřujících se na velké japonské společnosti výkonnost pasivního indexu překonat nedokázalo.

Jak je to globálně pro celý svět čili všechny akciové fondy dohromady? Za posledních 20 let mělo 89 % globálních fondů horší návratnost, než kdybychom pouze pasivně investovali do ETF kopírujících srovnatelný index. Mezinárodně (bez USA) zaostalo dokonce 94 % fondů. Několik málo fondů, které index překonaly, ho přitom průměrně porazilo jen o velice málo.

Co si z toho odnést?

Každá investice s sebou nese riziko, že přijdete o peníze. Nákup a prodej investic je však tím rizikovější, čím kratší je váš investiční horizont a čím méně diverzifikujete. Jde o dva problémy, kterým aktivní investoři často čelí. Nákup jednotlivých akcií zvyšuje riziko, že o investované peníze můžete přijít.

Takové diverzifikované Portu portfolio naproti tomu rozprostře vaše peníze mezi stovky společností. To pomáhá vyrovnávat případné poklesy jednotlivých firem tím, že jejich výkonnost doplňují silnější výnosy jiných společností a sektorů.

Sečteno podtrženo, drtivá většina aktivních fondů/investorů za benchmarkem zaostává, a to většinu času. Čím delší období, tím více zaostávají. Pravděpodobnost vybrání správného aktivního fondu je velice malá. Neexistuje navíc žádný zaručený způsob, jak tyto fondy identifikovat. Nejjednodušší je tedy trh kopírovat pomocí ETF, které výkon indexu kopírují a nesnažit se ho překonat.


Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Článek není investičním doporučením
  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Investování je jednodušší, než se zdá. Navíc je to skvělý nástroj k dosažení finanční stability a budování dlouhodobého bohatství. Bez ohledu na vaši současnou finanční situaci a znalosti existuje několik kroků, které vám pomohou začít investovat a řídit vaše finance efektivněji. 

Je ale důležité, abychom si hned na začátku řekli, že investování není cestou k rychlému zbohatnutí. Je to dlouhodobý přístup ke zhodnocování vašich úspor, který vám pomůže dosáhnout vašich dlouhodobých cílů a postupně budovat bohatství. V dalším díle seriálu Investování jednoduše si proto shrneme základní principy, které vám umožní sebejistě vstoupit do světa investic.

1. Získejte základní znalosti

Než se pustíte do investování, je důležité porozumět základním investičním pojmům a konceptům. Zkuste si přečíst kvalitní knihy o investování, projít relevantní blogy na webu a podívat se na vzdělávací videa nebo si poslechnout podcasty. Díky tomu získáte základní povědomí o různých druzích investic (akcie, dluhopisy, nemovitosti apod.), rizicích a potenciálních výnosech.

2. Stanovte si finanční cíle

Předtím, než začnete investovat, si položte prvotní otázku: Proč chci investovat? Chcete si zajistit důstojný důchod? Snažíte se našetřit na vzdělání dětí, nebo jen budujete rezervu na nečekané výdaje? Stanovení jasných cílů vám pomůže zvolit tu správnou investiční strategii. Základním předpokladem pro míru zhodnocení vašich úspor by z racionálního hlediska mělo být minimálně zachování jejich původní hodnoty, tedy ochrana před inflací.

3. Sestavte si rozpočet a vytvořte nouzový fond

Než začnete investovat, ujistěte se, že máte stabilní finanční základy. Nejdříve si vytvořte rozpočet, abyste věděli, kolik můžete pravidelně investovat. Pokud ještě nemáte nouzový fond, doporučujeme si ho vytvořit. Nezapomeňte, že taková finanční rezerva by měla pokrýt 3 až 6 měsíců vašich nákladů. Rezerva bude sloužit jako finanční polštář v případě neočekávaných událostí. 

4. Vytvořte investiční plán

Investování by nemělo být spontánní, ale mělo by se jednat o pečlivě promyšlený proces. Sestavte si investiční plán, ve kterém stanovíte, kolik peněz budete investovat, jak často a do jakých konkrétních aktiv. Následně zvolte vhodné investice. Myslete přitom na správnou diverzifikaci, tedy rozložení investic do různých tříd aktiv, například akcií a dluhopisů. Tím výrazně snížíte rizikovost vaší investice.

5. Vyberte vhodné investice

Podle vašich cílů a rizikové tolerance vyberte vhodné investice. Akcie nabízejí potenciál pro vyšší výnosy, ale také vyšší riziko. Dluhopisy jsou méně rizikové, ale obvykle přinášejí nižší výnosy. Pokud si nejste jisti, jaká aktiva jsou vhodná zrovna pro vaši investici, doporučujeme vyplnit Portu investiční dotazník

6. Využijte moderní investiční nástroje

Dnešní digitální doba nabízí širokou škálu propracovaných a moderních investičních nástrojů. Investovat už můžete kdykoliv chcete a navíc z pohodlí domova. Čím dál populárnější je třeba využívání tzv. roboinvestičních platforem. Ty vám díky investičnímu dotazníku dokáží doporučit ideální investici na míru, postarají se o rebalanci vašeho portfolia a připraví daňové podklady. Díky chytré automatizaci navíc často nemusíte investování věnovat více než několik minut měsíčně. Investování tak nebylo nikdy v minulosti dostupnější.

7. Pravidelná revize a úpravy

Nezapomínejte na to, že investování není jednorázový proces. Doporučujeme se jednou za čas k vašemu investičnímu plánu vrátit a zhodnotit, jak si vedete při cestě ke splnění vašich finančních cílů. Nebojte se svůj investiční plán revidovat, pokud se změní vaše situace a provádějte úpravy podle aktuálních okolností a cílů. 

Investování je klíčem k finanční nezávislosti a budování bohatství. Důležité je začít co nejdříve, i s menšími částkami. S postupným růstem znalostí a zkušeností pak můžete postupně zkoušet složitější investiční nástroje. Zároveň ale buďte trpěliví a investujte s rozvahou. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Investování je skvělý způsob, jak zhodnotit peníze a dosáhnout vašich finančních cílů. Bohužel, ve světě investic lze nalézt mnoho případů, kdy se někdo snaží využít neinformovanosti a důvěřivosti lidí a ve skutečnosti se jedná o podvod. Při výběru toho, kam vložíte své peníze, byste proto měli být obezřetní a všímat si varovných signálů, které mohou naznačovat, že se jedná o podvodnou investici. V tomto článku vám proto přinášíme sedm rad, které vám pomohou identifikovat potenciální podvody a ochránit vaše finance.

1. Vysoké výnosy a žádné riziko

Jedním z největších varovných signálů, že je daná investiční příležitost podvod, je slib „zaručených“ vysokých výnosů s žádným rizikem. Každá investice nese určitou míru rizika, a pokud někdo slibuje nereálně vysoké zisky bez jakéhokoliv rizika, je pravděpodobné, že se jedná o podvod. Pokud tak někdo nabízí „jisté“ zisky, radíme být obezřetní a od takové investiční příležitosti dát ruce pryč.

2. Agresivní prodejní techniky

Podvodné investice často využívají agresivní prodejní techniky, které vás tlačí k co nejrychlejšímu rozhodnutí. Prodejce dané investice tak třeba na vás může vyvíjet nepříjemný nátlak. Dalším příkladem může být časově omezená nabídka, která se „nebude opakovat“. Vůči takovým praktikám buďte obezřetní a vždy si nechte dostatek času na zvážení a rozhodnutí. Základem úspěšného investování je totiž pečlivě promyšlené rozhodnutí.

3. Chybějící licence

Dalším varovným signálem je, když daný investiční produkt funguje bez patřičné regulace a licence. Předtím, než investujete, ujistěte se, že společnost nebo osoba, která vám nabízí investici, je oprávněna takovou činnost provádět. Zkontrolujte, zda má příslušnou licenci od regulačního orgánu, v našich podmínkách se nejčastěji jedná o Českou národní banku.

4. Netransparentnost a málo informací

Pokud vám ten, kdo investici nabízí, nedokáže poskytnout její jasný a srozumitelný popis, doporučujeme být obezřetní. Důvěryhodné investiční společnosti mají obvykle dobře zdokumentované informace a jsou ochotny odpovídat na vaše otázky. Pamatujte, že je vaše právo znát všechny důležité informace o investici před tím, než do ní vložíte své peníze.

podvod-investice

5. „Exkluzivní“ nabídky

Podvodné investiční firmy často přichází s neověřitelnými investičními strategiemi, které slibují „tajné“ nebo „exkluzivní“ informace o ziskových obchodech. Doporučujeme být obezřetní vůči investičním příležitostem, které slibují zázračné strategie nebo „zaručené“ obchodní signály. Za důvěryhodnými investičními příležitostmi stojí většinou důkladný výzkumu a analýza.

6. Neobvyklé platební metody

Podvodníci často využívají málo využívané a netransparentní platební metody, které jim umožňují získat vaše peníze a zůstat anonymními. Může se jednat například o platby prostřednictvím neznámých online platebních bran nebo kryptoměn. V případě, že se rozhodnete někomu svěřit své peníze, trvejte na využití důvěryhodných a regulovaných možnostech platby.

7. Negativní recenze a zkušenosti

Před investováním do určitého projektu nebo společnosti si zjistěte, jaké jsou recenze a zkušenosti ostatních investorů. Negativní recenze, varování před podvody a špatné zkušenosti dalších lidí mohou být silným signálem, že byste se měli nějaké investici obloukem vyhnout. Doporučujeme se zaměřit zvláště na články v médiích, které mohou často před pochybnými projekty varovat. Rozhodně se nebojte zeptat o názor na určitý projekt vašich příbuzných nebo přátel. Skvělým nástrojem mohou být i uživatelská fóra, recenze nebo třeba sociální sítě, kde můžete najít autentické zkušenosti ostatních lidí.

Pamatujte, že při investování je důležité být obezřetní a provést důkladný výzkum předtím, než vložíte své peníze do jakékoliv investice. Nebojte se klást otázky a zjistit si co nejvíce informací. Smyslem tohoto článku ale na druhou stranu není vás od investování odradit. Existuje řada investičních služeb a produktů, které jsou ověřené a mohou vám pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Život je plný nečekaných událostí a finančních výzev, které mohou ovlivnit naše životy a pohodlí. Součástí každého finančního plánování by proto měla být finanční rezerva. Právě finanční rezerva, někdy nazývána také nouzový fond nebo pohotovostní fond, je určité množství peněz, které si lidé odkládají bokem pro případ nečekaných událostí. V dalším díle našeho seriálu Investování jednoduše si proto přiblížíme, proč je finanční rezerva důležitá a zároveň poradíme, jak si ji vytvořit.

Proč je finanční rezerva důležitá?

1. Nepředvídatelné události a výdaje:

Život je plný neočekávaných událostí, jako jsou zdravotní problémy, nečekané účty nebo neplánované opravy v domácnosti. Takový nečekaný výdaj může bez připravené finanční rezervy snadno způsobit větší finanční potíže. Rezerva pak slouží jako záchranná síť, která vám pomůže problém překonat.

2. Ztráta zaměstnání:

Ačkoli si můžete myslet, že vám „vyhazov“ nehrozí, je dobré být i na tuto situaci připraveni. V případě ztráty zaměstnání vám finanční rezerva poskytne čas, během kterého se budete moci soustředit na hledání nové práce. Výpadek pravidelného příjmu totiž může rychle vést k finanční tísni.

3. Vyhnete se nevýhodným půjčkám:

Některé neplánované výdaje, jako jsou opravy automobilu nebo domácích spotřebičů, mohou vyjít draho. Pokud se ocitnete v nouzi a nemáte finanční rezervu, hrozí, že si budete muset vzít půjčku s vysokým úrokem. Jednoduše se tak můžete dostat do dluhové pasti, což může mít dlouhodobý negativní dopad na vaši životní úroveň.

Jak si finanční rezervu vytvořit?

1. Stanovte si cíl:

Pokud zatím rezervu nemáte, rozhodně doporučujeme na nic nečekat a co nejdříve si ji vytvořit. Určete si částku, kterou chcete mít ve finanční rezervě připravenou. My doporučujeme mít stranou uloženo alespoň 3 až 6 měsíců hodnoty vašich pravidelných výdajů. Pokud své výdaje neznáte, dobře poslouží i vaše čisté měsíční příjmy.

2. Vytvořte oddělený účet:

Založte si oddělený účet, který bude sloužit výhradně jako vaše finanční rezerva. Pro rezervu je ideální spořicí účet. Ten si ve své bance můžete založit jednoduše on-line a často si jej můžete vhodně pojmenovat, například finanční rezerva. Na spořicím účtu budete mít peníze okamžitě dostupné, ale zároveň oddělené od vašeho běžného účtu, který využíváte pro běžné výdaje.

3. Pravidelně spořte:

Stanovte si pravidelný plán a snažte se každý měsíc ukládat určitou částku do vaší finanční rezervy. Pokud nemáte možnost odkládat větší částky, nebojte se začít s malými částkami. I postupná tvorba rezervy má smysl, a třeba budete brzy pozitivně překvapeni, jak rychle se vám nouzový fond podaří vytvořit.

4. Zbavte se zbytečných výdajů:

V případě, že se vám finanční rezervu vytvořit nedaří, doporučujeme prozkoumat vaše výdaje a zvážit, kde můžete ušetřit. I malé úspory mohou v delším časovém horizontu přispět k vytvoření finančního polštáře. Zvlášť doporučujeme se podívat na splátky půjček a dluhů, právě ty vás možná na placených úrocích stojí spoustu peněz.

Vytvoření finanční rezervy vyžaduje disciplínu a trpělivost, ale přináší klid a jistotu do vašeho života. Mít dostatečné množství financí na zvládnutí nepředvídatelných událostí je skvělým nástrojem pro budoucí finanční úspěch. Je zde totiž velká šance se od spoření posunout k investování. Takže začněte ještě dnes a postupně budujte svou finanční rezervu. Vaše budoucí já vám za to bude vděčné. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.