Aktivní a pasivní investování jsou dvě odlišné možnosti, jak dosáhnout zisku na finančních trzích. Pasivní investoři obvykle usilují o větší výnosy po delší dobu prostřednictvím pravidelných nákupů a následného držení aktiv. Aktivní investoři se pokouší o využívání kolísavosti trhů k tomu, aby kupovali a prodávali v kratším časovém horizontu a dosahovali menších a častějších zisků, ovšem za mnohem vyššího rizika. Jaká technika je dlouhodobě výnosnější a co ukazují výzkumy?

Aktivní investování

Aktivní investor obchoduje podle aktuální tržní situace a trendů (klidně i několikrát denně), což je ovšem časově náročné a potřebuje k tomu dobrou znalost konkrétních společností. Tento typ investorů se za každou cenu snaží o dobré načasování a vstup na trh v co nejlepší dobu. Časování trhu se ale z dlouhodobého hlediska drtivé většině z nich nedaří. Další možností je využití služeb profesionálních portfolio manažerů nebo makléřů, což není z hlediska poplatků zrovna levná záležitost.Dá se říct, že aktivní investování nemá daleko od tradingu. Tradeři obvykle obchodují velmi často a klidně i několikrát denně. Cílem je dosáhnutí výnosů, které překonají investice typu „kup a drž“. Zatímco trpěliví investoři se mohou obvykle potkat s ročním výnosem 10 až 15 %. Aktivní investoři mohou usilovat klidně o 10% výnos každý měsíc, což se ale drtivé většině z nich nepodaří.

Pasivní investování

Pasivní investování je dlouhodobá, jednoduchá a finančně mnohem dostupnější metoda. Má za úkol kopírovat výkonnost světového trhu pomocí zmíněných ETF fondů. Pasivní investoři drží své investice několik let nebo dokonce desetiletí a v průběhu této doby využívají výhod složeného úročení. I když trhy nevyhnutelně kolísají, pasivní investoři obvykle přečkají klesající trendy s očekáváním, že se ceny zotaví a případné ztráty se nakonec vrátí. Pasivní investoři obvykle sledují dlouhodobý investiční horizont, aby dosáhli svých cílů.

Nákup jednotlivých akcií, jak to dělá mnoho investorů, zvyšuje riziko, že o investované peníze můžete přijít. Diverzifikované portfolio naproti tomu rozprostře vaše peníze mezi stovky společností. To pomáhá vyrovnávat případné poklesy jednotlivých firem tím, že jejich výkonnost doplňují silnější výnosy jiných společností a sektorů.

Co říkají výzkumy

Ke srovnání výkonnosti jsme se rozhodli využít výzkum SPIVA od společnosti S&P Global, která provádí srovnání výsledků aktivního investování s pasivním investováním a zjištěníveřejně publikují.

Pojďme se podívat například na americký akciový trh. Grafika nám ukazuje, kolik aktivních fondů zaměřujících se na velké americké akciové firmy zaostává za svým benchmarkem, v tomto případě za indexem S&P 500. Za poslední rok zhruba 51 % fondů za indexem zaostávalo a přibližně 49 % jich dosáhlo lepší návratnosti.

Když dobu srovnání prodloužíme, výsledky se obvykle zhoršují. V posledních 5 letech nedokázalo index porazit 86,5 % fondů. V 15letém období jsou výsledky srovnání pro aktivní investování ještě horší. Šance na výběr vítězného fondu byla jen 6,6 %. Čím déle tedy investujeme, tím je zpravidla nižší šance, že námi aktivně vybraný fond překoná index.

SPIVA ale s benchmarkem neporovnává jen velké firmy. Každý typ firem má svůj index, se kterým SPIVA jejich výkonnost porovnává. Tabulka pak ukazuje, kolik fondů zaostává za svým měřítkem, a to za poslední rok až 15 let. Například 94 % fondů zaměřených na malé akciové firmy za srovnatelným indexem zaostalo. U velkých firem se jedná o 93,5 %. To znamená, že jen přibližně šest fondů ze sta by mělo lepší výsledek než pasivně sledovaný index.

Jak je to s aktivní či pasivní správou portfolia v jiných zemích či regionech? Pojďmě se podívat na Evropu, konkrétně na velké fondy investující do velkých akciových firem, které lze porovnat s indexem S&P Europe 350. Vidíme že za posledních 10 let za průměrem evropských trhů zaostávalo téměř 90 % aktivních fondů a pouhých 10,3 % dokázalo jejich návratnost překonat.

Když se podíváme na Japonsko, čísla jsou zde podobná jako v Evropě či USA. Téměř 82 % aktivních fondů zaměřujících se na velké japonské společnosti výkonnost pasivního indexu překonat nedokázalo.

Jak je to globálně pro celý svět čili všechny akciové fondy dohromady? Za posledních 20 let mělo 89 % globálních fondů horší návratnost, než kdybychom pouze pasivně investovali do ETF kopírujících srovnatelný index. Mezinárodně (bez USA) zaostalo dokonce 94 % fondů. Několik málo fondů, které index překonaly, ho přitom průměrně porazilo jen o velice málo.

Co si z toho odnést?

Každá investice s sebou nese riziko, že přijdete o peníze. Nákup a prodej investic je však tím rizikovější, čím kratší je váš investiční horizont a čím méně diverzifikujete. Jde o dva problémy, kterým aktivní investoři často čelí. Nákup jednotlivých akcií zvyšuje riziko, že o investované peníze můžete přijít.

Takové diverzifikované Portu portfolio naproti tomu rozprostře vaše peníze mezi stovky společností. To pomáhá vyrovnávat případné poklesy jednotlivých firem tím, že jejich výkonnost doplňují silnější výnosy jiných společností a sektorů.

Sečteno podtrženo, drtivá většina aktivních fondů/investorů za benchmarkem zaostává, a to většinu času. Čím delší období, tím více zaostávají. Pravděpodobnost vybrání správného aktivního fondu je velice malá. Neexistuje navíc žádný zaručený způsob, jak tyto fondy identifikovat. Nejjednodušší je tedy trh kopírovat pomocí ETF, které výkon indexu kopírují a nesnažit se ho překonat.


Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

 • Článek není investičním doporučením
 • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
 • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
 • Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
 • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Investování je jednodušší, než se zdá. Navíc je to skvělý nástroj k dosažení finanční stability a budování dlouhodobého bohatství. Bez ohledu na vaši současnou finanční situaci a znalosti existuje několik kroků, které vám pomohou začít investovat a řídit vaše finance efektivněji. 

Je ale důležité, abychom si hned na začátku řekli, že investování není cestou k rychlému zbohatnutí. Je to dlouhodobý přístup ke zhodnocování vašich úspor, který vám pomůže dosáhnout vašich dlouhodobých cílů a postupně budovat bohatství. V dalším díle seriálu Investování jednoduše si proto shrneme základní principy, které vám umožní sebejistě vstoupit do světa investic.

1. Získejte základní znalosti

Než se pustíte do investování, je důležité porozumět základním investičním pojmům a konceptům. Zkuste si přečíst kvalitní knihy o investování, projít relevantní blogy na webu a podívat se na vzdělávací videa nebo si poslechnout podcasty. Díky tomu získáte základní povědomí o různých druzích investic (akcie, dluhopisy, nemovitosti apod.), rizicích a potenciálních výnosech.

2. Stanovte si finanční cíle

Předtím, než začnete investovat, si položte prvotní otázku: Proč chci investovat? Chcete si zajistit důstojný důchod? Snažíte se našetřit na vzdělání dětí, nebo jen budujete rezervu na nečekané výdaje? Stanovení jasných cílů vám pomůže zvolit tu správnou investiční strategii. Základním předpokladem pro míru zhodnocení vašich úspor by z racionálního hlediska mělo být minimálně zachování jejich původní hodnoty, tedy ochrana před inflací.

3. Sestavte si rozpočet a vytvořte nouzový fond

Než začnete investovat, ujistěte se, že máte stabilní finanční základy. Nejdříve si vytvořte rozpočet, abyste věděli, kolik můžete pravidelně investovat. Pokud ještě nemáte nouzový fond, doporučujeme si ho vytvořit. Nezapomeňte, že taková finanční rezerva by měla pokrýt 3 až 6 měsíců vašich nákladů. Rezerva bude sloužit jako finanční polštář v případě neočekávaných událostí. 

4. Vytvořte investiční plán

Investování by nemělo být spontánní, ale mělo by se jednat o pečlivě promyšlený proces. Sestavte si investiční plán, ve kterém stanovíte, kolik peněz budete investovat, jak často a do jakých konkrétních aktiv. Následně zvolte vhodné investice. Myslete přitom na správnou diverzifikaci, tedy rozložení investic do různých tříd aktiv, například akcií a dluhopisů. Tím výrazně snížíte rizikovost vaší investice.

5. Vyberte vhodné investice

Podle vašich cílů a rizikové tolerance vyberte vhodné investice. Akcie nabízejí potenciál pro vyšší výnosy, ale také vyšší riziko. Dluhopisy jsou méně rizikové, ale obvykle přinášejí nižší výnosy. Pokud si nejste jisti, jaká aktiva jsou vhodná zrovna pro vaši investici, doporučujeme vyplnit Portu investiční dotazník

6. Využijte moderní investiční nástroje

Dnešní digitální doba nabízí širokou škálu propracovaných a moderních investičních nástrojů. Investovat už můžete kdykoliv chcete a navíc z pohodlí domova. Čím dál populárnější je třeba využívání tzv. roboinvestičních platforem. Ty vám díky investičnímu dotazníku dokáží doporučit ideální investici na míru, postarají se o rebalanci vašeho portfolia a připraví daňové podklady. Díky chytré automatizaci navíc často nemusíte investování věnovat více než několik minut měsíčně. Investování tak nebylo nikdy v minulosti dostupnější.

7. Pravidelná revize a úpravy

Nezapomínejte na to, že investování není jednorázový proces. Doporučujeme se jednou za čas k vašemu investičnímu plánu vrátit a zhodnotit, jak si vedete při cestě ke splnění vašich finančních cílů. Nebojte se svůj investiční plán revidovat, pokud se změní vaše situace a provádějte úpravy podle aktuálních okolností a cílů. 

Investování je klíčem k finanční nezávislosti a budování bohatství. Důležité je začít co nejdříve, i s menšími částkami. S postupným růstem znalostí a zkušeností pak můžete postupně zkoušet složitější investiční nástroje. Zároveň ale buďte trpěliví a investujte s rozvahou. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Investování je skvělý způsob, jak zhodnotit peníze a dosáhnout vašich finančních cílů. Bohužel, ve světě investic lze nalézt mnoho případů, kdy se někdo snaží využít neinformovanosti a důvěřivosti lidí a ve skutečnosti se jedná o podvod. Při výběru toho, kam vložíte své peníze, byste proto měli být obezřetní a všímat si varovných signálů, které mohou naznačovat, že se jedná o podvodnou investici. V tomto článku vám proto přinášíme sedm rad, které vám pomohou identifikovat potenciální podvody a ochránit vaše finance.

1. Vysoké výnosy a žádné riziko

Jedním z největších varovných signálů, že je daná investiční příležitost podvod, je slib „zaručených“ vysokých výnosů s žádným rizikem. Každá investice nese určitou míru rizika, a pokud někdo slibuje nereálně vysoké zisky bez jakéhokoliv rizika, je pravděpodobné, že se jedná o podvod. Pokud tak někdo nabízí „jisté“ zisky, radíme být obezřetní a od takové investiční příležitosti dát ruce pryč.

2. Agresivní prodejní techniky

Podvodné investice často využívají agresivní prodejní techniky, které vás tlačí k co nejrychlejšímu rozhodnutí. Prodejce dané investice tak třeba na vás může vyvíjet nepříjemný nátlak. Dalším příkladem může být časově omezená nabídka, která se „nebude opakovat“. Vůči takovým praktikám buďte obezřetní a vždy si nechte dostatek času na zvážení a rozhodnutí. Základem úspěšného investování je totiž pečlivě promyšlené rozhodnutí.

3. Chybějící licence

Dalším varovným signálem je, když daný investiční produkt funguje bez patřičné regulace a licence. Předtím, než investujete, ujistěte se, že společnost nebo osoba, která vám nabízí investici, je oprávněna takovou činnost provádět. Zkontrolujte, zda má příslušnou licenci od regulačního orgánu, v našich podmínkách se nejčastěji jedná o Českou národní banku.

4. Netransparentnost a málo informací

Pokud vám ten, kdo investici nabízí, nedokáže poskytnout její jasný a srozumitelný popis, doporučujeme být obezřetní. Důvěryhodné investiční společnosti mají obvykle dobře zdokumentované informace a jsou ochotny odpovídat na vaše otázky. Pamatujte, že je vaše právo znát všechny důležité informace o investici před tím, než do ní vložíte své peníze.

podvod-investice

5. „Exkluzivní“ nabídky

Podvodné investiční firmy často přichází s neověřitelnými investičními strategiemi, které slibují „tajné“ nebo „exkluzivní“ informace o ziskových obchodech. Doporučujeme být obezřetní vůči investičním příležitostem, které slibují zázračné strategie nebo „zaručené“ obchodní signály. Za důvěryhodnými investičními příležitostmi stojí většinou důkladný výzkumu a analýza.

6. Neobvyklé platební metody

Podvodníci často využívají málo využívané a netransparentní platební metody, které jim umožňují získat vaše peníze a zůstat anonymními. Může se jednat například o platby prostřednictvím neznámých online platebních bran nebo kryptoměn. V případě, že se rozhodnete někomu svěřit své peníze, trvejte na využití důvěryhodných a regulovaných možnostech platby.

7. Negativní recenze a zkušenosti

Před investováním do určitého projektu nebo společnosti si zjistěte, jaké jsou recenze a zkušenosti ostatních investorů. Negativní recenze, varování před podvody a špatné zkušenosti dalších lidí mohou být silným signálem, že byste se měli nějaké investici obloukem vyhnout. Doporučujeme se zaměřit zvláště na články v médiích, které mohou často před pochybnými projekty varovat. Rozhodně se nebojte zeptat o názor na určitý projekt vašich příbuzných nebo přátel. Skvělým nástrojem mohou být i uživatelská fóra, recenze nebo třeba sociální sítě, kde můžete najít autentické zkušenosti ostatních lidí.

Pamatujte, že při investování je důležité být obezřetní a provést důkladný výzkum předtím, než vložíte své peníze do jakékoliv investice. Nebojte se klást otázky a zjistit si co nejvíce informací. Smyslem tohoto článku ale na druhou stranu není vás od investování odradit. Existuje řada investičních služeb a produktů, které jsou ověřené a mohou vám pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Život je plný nečekaných událostí a finančních výzev, které mohou ovlivnit naše životy a pohodlí. Součástí každého finančního plánování by proto měla být finanční rezerva. Právě finanční rezerva, někdy nazývána také nouzový fond nebo pohotovostní fond, je určité množství peněz, které si lidé odkládají bokem pro případ nečekaných událostí. V dalším díle našeho seriálu Investování jednoduše si proto přiblížíme, proč je finanční rezerva důležitá a zároveň poradíme, jak si ji vytvořit.

Proč je finanční rezerva důležitá?

1. Nepředvídatelné události a výdaje:

Život je plný neočekávaných událostí, jako jsou zdravotní problémy, nečekané účty nebo neplánované opravy v domácnosti. Takový nečekaný výdaj může bez připravené finanční rezervy snadno způsobit větší finanční potíže. Rezerva pak slouží jako záchranná síť, která vám pomůže problém překonat.

2. Ztráta zaměstnání:

Ačkoli si můžete myslet, že vám „vyhazov“ nehrozí, je dobré být i na tuto situaci připraveni. V případě ztráty zaměstnání vám finanční rezerva poskytne čas, během kterého se budete moci soustředit na hledání nové práce. Výpadek pravidelného příjmu totiž může rychle vést k finanční tísni.

3. Vyhnete se nevýhodným půjčkám:

Některé neplánované výdaje, jako jsou opravy automobilu nebo domácích spotřebičů, mohou vyjít draho. Pokud se ocitnete v nouzi a nemáte finanční rezervu, hrozí, že si budete muset vzít půjčku s vysokým úrokem. Jednoduše se tak můžete dostat do dluhové pasti, což může mít dlouhodobý negativní dopad na vaši životní úroveň.

Jak si finanční rezervu vytvořit?

1. Stanovte si cíl:

Pokud zatím rezervu nemáte, rozhodně doporučujeme na nic nečekat a co nejdříve si ji vytvořit. Určete si částku, kterou chcete mít ve finanční rezervě připravenou. My doporučujeme mít stranou uloženo alespoň 3 až 6 měsíců hodnoty vašich pravidelných výdajů. Pokud své výdaje neznáte, dobře poslouží i vaše čisté měsíční příjmy.

2. Vytvořte oddělený účet:

Založte si oddělený účet, který bude sloužit výhradně jako vaše finanční rezerva. Pro rezervu je ideální spořicí účet. Ten si ve své bance můžete založit jednoduše on-line a často si jej můžete vhodně pojmenovat, například finanční rezerva. Na spořicím účtu budete mít peníze okamžitě dostupné, ale zároveň oddělené od vašeho běžného účtu, který využíváte pro běžné výdaje.

3. Pravidelně spořte:

Stanovte si pravidelný plán a snažte se každý měsíc ukládat určitou částku do vaší finanční rezervy. Pokud nemáte možnost odkládat větší částky, nebojte se začít s malými částkami. I postupná tvorba rezervy má smysl, a třeba budete brzy pozitivně překvapeni, jak rychle se vám nouzový fond podaří vytvořit.

4. Zbavte se zbytečných výdajů:

V případě, že se vám finanční rezervu vytvořit nedaří, doporučujeme prozkoumat vaše výdaje a zvážit, kde můžete ušetřit. I malé úspory mohou v delším časovém horizontu přispět k vytvoření finančního polštáře. Zvlášť doporučujeme se podívat na splátky půjček a dluhů, právě ty vás možná na placených úrocích stojí spoustu peněz.

Vytvoření finanční rezervy vyžaduje disciplínu a trpělivost, ale přináší klid a jistotu do vašeho života. Mít dostatečné množství financí na zvládnutí nepředvídatelných událostí je skvělým nástrojem pro budoucí finanční úspěch. Je zde totiž velká šance se od spoření posunout k investování. Takže začněte ještě dnes a postupně budujte svou finanční rezervu. Vaše budoucí já vám za to bude vděčné. Nevíte, jak na tom jste s finančními znalostmi? V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si to můžete ověřit.

Sestavit si osobní rozpočet může být klíčem k tomu, abyste své finance spravovali efektivně. V dalším dílu našeho seriálu Investování jednoduše se proto podíváme na to, jak si jednoduše vytvořit osobní rozpočet a dosáhnout finanční stability.

1. Sběr všech finančních informací:

Začněte tím, že shromáždíte všechny relevantní finanční údaje. Zahrňte své příjmy ze zaměstnání, podnikání, důchodů, investic i dalších zdrojů. Následně zaznamenejte své výdaje, ať už jsou to běžné náklady na bydlení, potraviny a nápoje, dopravu, zábavu nebo splátky vašich dluhů.

Pokud v obchodech často platíte kartou, nebo posíláte peníze pomocí internetového bankovnictví, budete to mít jednodušší. Pokud využíváte často hotovost, bude to pro vás složitější. V tom případě doporučujeme si své příjmy a výdaje sepsat pomocí staré osvědčené metody – papíru a tužky. 

2. Stanovte si finanční cíle:

Předtím, než začnete sestavovat rozpočet, stanovte si jasné finanční cíle. Mohou to být krátkodobé cíle, jako je splacení dluhů nebo dovolená, nebo dlouhodobější, jako je investování do bydlení nebo důchodový plán. Znát své cíle vám pomůže lépe přizpůsobit váš rozpočet a řídit své výdaje.

3. Rozdělte výdaje podle kategorií:

Dalším krokem je rozdělit vaše výdaje do jasných kategorií, což usnadní sledování a analýzu. Typické kategorie mohou zahrnovat bydlení, stravování, dopravu, zábavu, zdravotní péči, splátky dluhů, spoření a investice. Věnujte pozornost i těm menším nákladům, které se mohou rychle sčítat. 

4. Spočítejte si příjmy a výdaje:

Nyní spočítejte své celkové příjmy a výdaje za poslední měsíc nebo za období, které si zvolíte. Důležité je ale nezapomenout na výdaje, případně příjmy, které platíte nepravidelně. Na straně výdajů se může například jednat o pojištění domu nebo auta, které platíte pouze jednou ročně. V příjmech vás na druhou stranu může příjemně překvapit pravidelný finanční bonus, který vám zaměstnavatel vyplácí jednou ročně. 

Porovnejte, kolik peněz jste vydělali a kolik jste utratili. Pokud jste utratili více, než jste vydělali, musíte upravit své výdaje, abyste se do rozpočtu vešli. Zkuste popřemýšlet, jestli nemůžete někde ušetřit, doporučujeme se zaměřit hlavně na kategorii zábava. Pokud však jsou vaše výdaje vyšší než vaše příjmy, jste na dobré cestě.

5. Sledujte své výdaje:

Důležitým aspektem správy rozpočtu je pravidelné sledování vašich výdajů. Existuje mnoho finančních aplikací a nástrojů, které vám umožní snadno zaznamenat a sledovat vaše výdaje. Pravidelně prověřujte svůj rozpočet a porovnávejte, jak jste na tom s limity, které jste si stanovili. Hodit se můžou třeba aplikace pro chytré telefony, kam si výdaje můžete zadat ihned po zaplacení – my doporučujeme například českou Spendee.

6. Buďte flexibilní:

Osobní rozpočet není statický dokument, ale živý nástroj, který se může měnit v závislosti na vašich životních změnách nebo nečekaných událostech. Ujistěte se, že jste schopni přizpůsobit svůj rozpočet novým situacím, aniž byste ohrozili své finanční cíle. Důležitá je také pravidelná revize vašeho rozpočtu. 

7. Odměňte se:

Pokud jste pravidelně dodržovali svůj rozpočet a dosáhli určitých finančních cílů, odměňte se za to. To vám dodá motivaci a udrží váš zájem o správu financí. Pokud se vám daří mít pravidelně nižší výdaje než příjmy, doporučujeme přebytečné peníze použít k vytvoření finanční rezervy, nebo je využít k investování

Sestavení osobního rozpočtu může být na začátku náročné, ale díky získání praxe se stane po čase jednodušší. Nezapomeňte, že cílem rozpočtu je zajistit, že žijete podle svých možností a plánovaně dosahujete svých finančních snů. Pamatujte na disciplínu a trpělivost, a brzy budete mít lepší kontrolu nad svými financemi. V našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti si můžete ověřit, jak na tom jste se svými znalostmi.

Češi se ve znalostech v oblasti investic stále zlepšují a jejich investiční gramotnost se meziročně zvýšila o 5,5 %. Oproti tomu se na Slovensku téměř nezměnila a její index vzrostl o pouhé 0,6 %.  Navzdory lepším výsledkům si ale v investování stále nevěříme. Téměř polovina Čechů se považuje za nepříliš zkušené a znalé, jako zcela nezkušení se cítí 15 % respondentů na Slovensku. V investiční gramotnosti se v ČR nejvíce zlepšují mladí lidé a čtyřicátníci. Naopak na Slovensku index zaznamenal u mladé generace nejhorší výsledek v porovnání s minulým měřením. Stále však platí, že sebevědomí neodpovídá znalostem. Ukazují to aktualizovaná data průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou Ipsos na konci roku 2022.

Prezentaci s detailními výsledky průzkumu si můžete stáhnout zde.

Vyšší nárůst investiční gramotnosti v České republice v porovnání se Slovenskem může pramenit i z toho, že Česko v uplynulém roce vykázalo o něco vyšší inflaci než Slovensko, takže to, jak ochránit své úspory tu bylo ještě o něco silnějším tématem než tam. Inflace v České republice činila dle harmonizovaného ukazatele Eurostatu takřka 15 procent, zatímco na Slovensku dle téhož ukazatele zhruba 12 procent,” vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Ženy se stále zlepšují, i když si příliš nevěří

Znalosti žen se oproti prvnímu měření výrazně zlepšily v obou zemích, a to napříč všemi otázkami. Muži však mají v investiční gramotnosti před ženami stále náskok, i když rozdíl se postupně snižuje (50 % v roce 2021 vs 30 % rozdíl k poslednímu měření v ČR). I když se za zcela nezkušené či neznalé považuje o 5 % žen méně než při posledním měření, celkově si ženy v investování nevěří. A to ani navzdory zlepšujícím se znalostem.

Na Slovensku investiční gramotnost mužů klesla meziročně o necelé procento, ženám o 2,6 % stoupla. Za nepříliš zkušené či úplně nezkušené investorky se považují více než dvě třetiny žen, u mužů je to polovina z nich. „Investice stále nejsou pro ženy tím nejpřitažlivějším tématem, často ho považují za dominantu mužů. Navíc tráví spoustu času vedením domácnosti a péčí o děti, nezbývá jim pak tolik času řešit své finance,“ říká Anna Kortusová, analytička Portu. „V poslední době ale dochází k určitému posunu, je vidět, že investování se stále více dostává do povědomí žen, mění se stereotypy. Nejistá doba je nutí více myslet na budoucnost, vytvářet si rezervy pro neočekávané situace, pro zajištění na stáří nebo pro děti do budoucna,“ dodává Kortusová.

Nejvíce se zlepšují mladí Češi, z posledního místa poskočili na první

V investiční gramotnosti se v České republice nejvíce zlepšují mladí lidé a čtyřicátníci. Důvodem je řešení osobní finanční situace s ohledem na vysokou inflaci a úrokové sazby. Mladí lidé se tématu investic více věnují a informace si aktivně vyhledávají prostřednictvím médií či podcastů. Těší mě viditelný pozitivní trend u mladé generace,” říká Jiří Kovařík, mluvčí BCPP. Také vliv osobní zkušenosti s propadem vlastních investic zvyšuje povědomí o diverzifikaci rizik a vlivu inflace na úspory. Je dobré vidět, že si mladí investoři osvojují znalosti, nacházejí ponaučení ve vlastních chybách a dokáží podle toho upravovat své investiční návyky,“dodává Kovařík.

Na Slovensku naopak mladá generace zaznamenala nejhorší výsledek v porovnání s minulým měřením, a to navzdory vysokému zájmu o investování.  Propad nastal u věkové kategorie 36–44 let, zlepšení se projevilo u generace ve věku 27-35 let a 45+. „Škoda, že ke zlepšení nedošlo i u mladé generace a lidí ve věku 36 až 44 let,“ komentuje Eva Sadovská, analytička společnosti WOOD & Company. Dodává, že právě v době rekordně vysoké inflace je investování jedním z klíčových nástrojů, jak z dlouhodobého hlediska držet krok s inflací, ideálně ji porazit. „Detailnější otázky ale ukázali, že Slováci základním principům investování stále dostatečně nerozumí, nebo si nevěří,“ říká Sadovská.

Nejvyšší výsledky indexu jsou v hlavních městech Praha a Bratislava. Nejslabšími regiony zůstávají v ČR Severozápadní a Východní Čechy, na Slovensku východní oblasti.

Detailnější otázky ohledně investic dělají lidem stále problémy

Zhruba ¾ Čechů i Slováků chápe správně pojem inflace, rozdíl mezi investováním a spořením i to, že k větším výnosům se váže také větší riziko.  V rámci Indexu investiční gramotnosti si ale jen třetina Čechů a Slováků uvědomuje, že na rozdíl od spoření nejsou výnosy v investování zaručeny. „Minulé výnosy nejsou relevantní pro určení výnosů budoucích,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu a dodává, že se proti poklesům na akciových trzích nelze pojistit. „Češi i Slováci zhodnocují prostředky zejména na spořících účtech a pouze menšina se kloní k dlouhodobému investování, tomu potom odpovídají nedostatečné vědomosti v oblastech jako je záruka budoucích výnosů či pojištění proti případným poklesům na trzích,“ uzavírá Krejčí.

Zkušení se podceňují, nezkušení přeceňují

obou zemích došlo k poklesu sebevědomí napříč všemi věkovými kategoriemi. Pouze na Slovensku mírně vzrostla míra důvěry ve vlastní investiční znalosti u respondentů ve věku 27-44 let.

Průzkum potvrdil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Téměř polovina lidí v ČR (44 %) se považuje za nepříliš zkušené a znalé, v investiční gramotnosti jsou však nadprůměrní. Oproti tomu, za velmi zkušené a znalé investory se považuje 1,2 % lidí. Jejich sebevědomí ale vůbec neodpovídá jejich znalostem a umisťují se až na předposledním místě. Vedou si tedy téměř stejně jako ti, kteří se označují za zcela nezkušené. „Hodně lidí začalo investovat během covidové pandemie, to byly na trzích zlaté časy, kdy v podstatě většina aktiv rostla na ceně. Mnozí tak mohli nabýt dojmu, že jsou v investování experti. Ať dali peníze do čehokoli, dařilo se jim“, komentuje ředitel Portu Martin Luňáček. Rok 2022 naopak přinesl vystřízlivění. „Pozitivní na tom ale je, že si lidé vytvořili zkušenost, tedy to, že investice nelze brát jako loterii, je třeba k nim přistupovat s rozumem, dívat se na ně dlouhodobě, správně chápat, do jakého finančního produktu dávám své peníze, jaká se k němu vážou rizika, a tedy i možné ztráty,“ říká Luňáček a dodává, že hlavním rizikem je nedostatečná diverzifikace, tedy i možnost velkých ztrát v případě, že si člověk vybere špatně.

Doporučení analytiků zní: investujte vědomě a nebojte se zeptat

V dnešní době je hlavní snahou začínajících investorů porazit inflaci, ideálně rychlým ziskem a bez hlubší analýzy. Je pravdou, že se toho mnozí podvodníci pokouší využít. Obecně platí, že je dobré dát ruce pryč od jakékoli investice, která slibuje vysoký výnos a zároveň se prezentuje jako bez rizika.

Za nutnou nikoliv postačující podmínku pro další rozvoj investování v České republice a na Slovensku, považuji získávání zkušenosti s investováním. Je proto pozitivní, že obzvláště mladší část populace se
o investování zajímá stále ve větší míře a investiční zkušenosti získává
,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Optimismus si zachovává i Dominik Stroukal, hlavní ekonom Metropolitní univerzity Praha, přesto apeluje na soustavné vzdělávání široké veřejnosti. Růst investiční gramotnosti může být jen krátkodobým vlivem současné ekonomické divočiny, kdy nám nic jiného než vzdělávat se nezbývá”, říká Stroukal. Dnes lze informace čerpat prostřednictvím mnoha investičních podcastů, webů,  finfluencerů a dalších kanálů nabízejích investiční rady a zvyšujících naši investiční gramotnost.„Naším cílem by ale mělo být, aby po tom všem byla poptávka i v době, která bude investičně mnohem nudnější,” doplňuje Stroukal.

S tím souhlasí i ekonom Lukáš Kovanda a dodává:„Je důležité zvyšovat zájem o investování u žen, aby své peníze dokázaly dlouhodobě efektivně zhodnocovat. Je třeba vysvětlovat, že investování je nedílnou součástí osobních financí a že existuje mnoho způsobů, jak investovat jednoduše bez toho, aby byl člověk expert.“ Závěrem zmiňuje potřebu více se zaměřovat také na slabší regiony, protože rozdíly v investiční gramotnosti jsou obrovské.

V dalším dílu našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na rozdíl mezi investováním a spořením. Ačkoli se tyto dvě slova často zaměňují, nejedná se o synonyma. Jaký je v těchto základních pojmech rozdíl? To vám prozradí následující řádky.

Možná máte nějakou částku na svém bankovním nebo spořícím účtu a nejste úplně spokojeni s úrokem, který vám nabízí banka. Spořící účty totiž nejsou zamýšleny s cílem zajistit se do budoucna, ale slouží pouze jako místo pro krátkodobější uchování finanční rezervy. Spořící účty tak v podstatě nikdy neporazí inflaci a peníze zde uložené postupně ztrácí svou hodnotu. 

Pokud tak chcete peníze použít v střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, je mnohem vhodnější je investovat. V případě, že uvažujete dlouhodobě, a to např. v horizontu vašeho důchodu či potřebě budoucího vzdělání dětí, tedy za 5, 10, 20 nebo 30 let, pak byste rozhodně měli investovat a vydělat na růstu akciového trhu.

Pojďme si tedy společně ukázat, co se skrývá pod pojmem spoření a co pod pojmem investování: 

 • Spoření je pravidelné odkládání menší částí příjmu a jeho ukládání na bankovní nebo spořící účet. Je vhodné na pokrytí běžných nebo nenadálých výdajů. 
 • Investování označuje alokování peněz do určité investice za účelem zhodnocení a výnosu v budoucnu. S investováním se ale pojí riziko, a zároveň je investování vhodné pro naplnění větších finančních cílů. 

Investování vs. spoření

Spoření by tak mělo sloužit pouze jako krátkodobá rezerva. Pokud vám ale i po vytvoření dostatečného finančního polštáře zbývají z vaší výplaty peníze navíc, měli byste je investovat. Je ale také velmi důležité se zamyslet, čeho chcete investováním dosáhnout a jaké jsou vaše cíle. Zároveň byste si měli promyslet, jak asi budete reagovat při případných propadech hodnoty vašich investic. Kolísání ceny například akcií je totiž běžnou součástí investování. 

Možností do čeho investovat je samozřejmě velká spousta. Velmi důležité je však nevsadit všechny své peníze na jednu kartu, neboli diverzifikovat. Své peníze totiž můžete zhodnocovat prostřednictvím investic do akcií, dluhopisů, drahých kovů nebo třeba nemovitostí. Jak se od sebe jednotlivé možnosti liší, a která je nejvýhodnější zrovna pro vás se podíváme v dalších dílech našeho seriálu. 

Proč je investování pro každého? 

Pokud s investováním začínáte, věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o jeho základních principech. Prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří spoustu stresových situací. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

Investování se stále více dostává do popředí. Není divu, stává se totiž stále dostupnějším pro běžné lidi. Význam investování ještě více podtrhla inflace, která ukázala, co se stane s našimi penězi, pokud si jich nebudeme vážit.

Inflace podtrhuje význam investování

Vysoký růst cen snižuje naši kupní sílu. Zjednodušeně řečeno, za ušetřené peníze si o nějaký čas později (např. o měsíc nebo o půl roku) mohu koupit méně než předtím. Bylo by však chybou domnívat se, že inflace přišla až nyní. Růst cen je normálním ekonomickým jevem, který je prospěšný, pokud je udržován na uzdě. Proto je inflační cíl obvykle stanoven na 2 % ročně. To je vlastně přijatelná úroveň, ale pokud neinvestujete, stále přicházíte o úspory ve výši 2 % ročně.

investovat

Výše uvedený graf ukazuje, kolik člověk ztratí, pokud ceny porostou o 2 %. V prvním případě, kdy úspory dosáhnou 500 000 korun, klesne za 20 let jejich reálná hodnota zhruba o třetinu na 333 800 korun. Pokud se vám podaří spořit 25 000 korun ročně po dobu 20 let, bude na konci tohoto období hodnota této naspořené částky o necelou pětinu nižší – 407 175 korun.

Investování je nejzákladnější zbraní proti inflaci

Slovo investování může někomu znít exoticky a může vzbuzovat respekt nebo dokonce strach. Je však důležité si uvědomit, že v dnešní době může investovat každý, stačí k tomu základní dávka investiční gramotnosti. To je ostatně cílem tohoto článku.

Než se však budeme investováním zabývat dále, je důležité zdůraznit, co investování není:

 • investování není systém rychlého zbohatnutí
 • investování není jen pro bohaté
 • investování není podvod

Základním předpokladem investování je zhodnocení nebo alespoň zachování hodnoty našich úspor v čase. Investování však může být také základem dlouhodobého vytváření bohatství. Naštěstí dnes již existuje řada způsobů, jak snadno investovat, a to již od malých částek (pouhých 500 korun měsíčně), s vysokým výnosem (v průměru přes 7 % ročně) a především bezpečně.

Máte finanční rezervu?

Před investováním je však nutné, aby se lidé vypořádali se svými závazky a vytvořili si finanční rezervu. Investice v průběhu času kolísá nahoru a dolů, ale z dlouhodobého hlediska by měla jít nahoru. Může se však stát, že se dostanete do situace, kdy budete potřebovat finanční prostředky na neočekávanou událost a vaše investice bude v té době v mínusu. To je v podstatě vždycky špatný okamžik pro volbu. Proto by člověk měl investovat pouze prostředky, které nepotřebuje. Základním pravidlem je mít finanční rezervu ve výši alespoň 3 až 4 měsíčních výdajů.

Proč by měl investovat každý?

Při začátcích věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

V prvním díle našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na úplný základ, a to, co je to investování. Vysvětlíme si pojmy investování, akcie a dluhopisy. V dalších dílech si projdeme, kde vzít na investování peníze, úplné investorské základy, a také vysvětlíme pojmy, které se s investováním pojí jako riziko, likvidita, nebo jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním. 

Všeobecné povědomí lidí o tom, co to vlastně investování je, není příliš velké. Lidé se často investování bojí. U spousty z nich to může být dáno například špatnou zkušeností z minulosti, nebo tím, že nemají o investování velké znalosti. Z investování ale není třeba mít strach. 

Důležité je si uvědomit, že investování je přirozenou součástí tržního hospodářství. Navíc není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější je se seznámit se základy, nastudovat důležité pojmy a hlavně, klidně s malou finanční částkou, začít investovat.

Co znamená investování?

Investování je alokování peněz, které investor nespotřebuje, do konkrétního projektu za účelem zhodnocení a výnosu. Investor se vzdává části současné spotřeby s cílem zvýšit hodnotu peněz a díky tomu si užít vyšší spotřeby v budoucnu. 

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Na začátku měsíce mi přijde na účet výplata. Z té zaplatím nezbytné výdaje jako nájem nebo potraviny. Zbyde mi 500 korun a za ty si budu chtít koupit večeři v pěkné restauraci. Večeři ale můžu odložit na jindy a za 500 korun nakoupit akcie restaurace. Restauraci se bude dařit a otevře další pobočku. Já se po roce rozhodnu akcie prodat, místo 500 korun je ale dokážu prodat za 1000 korun. Na investici jsem tedy vydělal. 

Investování tedy znamená, že poskytnete své peníze někomu jinému na určitou podnikatelskou činnost. Po nějaké době očekáváte zisk, který vám investice přinese. Je třeba ale říci, že s investováním se pojí určité riziko. Pokud by se například výše zmíněné restauraci nedařilo, když budu akcii prodávat, dostanu pouze 400 korun.

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který dává jeho držiteli podíl ve společnosti, jež danou akcii vydala. Společnost rozdělí svůj základní kapitál na určité množství akcií a ty poté emituje. Investor, který akcii nakoupí, se stává akcionářem a tím pádem i částečným majitelem společnosti. 

Držení akcie akcionáři přináší právo na podíl na zisku (dividendu) a obvykle i hlasovací právo. Může se tedy podílet na řízení společnosti, účastnit se valných hromad a hlasovat na nich. 

Pro část investorů nejsou ale podíly na zisku primárním zdrojem zhodnocení akcií. Důvodem nákupu je pro ně jejich takzvaný kapitálový výnos – tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie.

Co je to dluhopis?

Různé instituce, a to nejen firmy, ale například i obce či státy, mohou prodávat dluhopisy, čímž se stanou emitenty dluhopisů. Prodejem dluhopisů získají kapitál ve formě peněz. Zároveň se zavážou věřitelům – těm, kteří si dluhopisy koupili – že za určitou dobu dluh splatí. Jedná se tedy prakticky o půjčku.

Aby z toho věřitelé něco měli, je jim až do splacení dluhopisu vyplácen pevně stanovený úrok, který se v názvosloví dluhopisů schovává za termínem kuponový výnos. Dluhopisy nebývají pro běžného člověka tak dostupné jako akcie. Mají obvykle vyšší minimální investici, a také jejich nabídka není tak široká. V rámci budování diverzifikovaného portfolia je však jejich role nezastupitelná.

Proč je investování pro každého?

Při začátcích věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

Češi se v investicích vyznají lépe, než si sami myslí, a proto se tohoto světa nemusí bát. Investiční gramotnost o jeden bod stoupla, ale naše sebevědomí naopak mírně kleslo. Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení. Připravenější na svět investic se cítí mladší ročníky a muži. Ženy si nevěří vůbec – 40 % z nich o sobě dokonce řeklo, že jsou v tomto oboru zcela nezkušené. A to v kontrastu s výsledky Indexu investiční gramotnosti, který stoupá a podle kterého právě ti, kteří si věří nejvíce, mají znalosti druhé nejhorší. Ukazují to aktualizovaná data průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou IPSOS na přelomu dubna a května 2022.

 • Více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří
 • Nejpokročilejší najdeme mezi muži ve věku 45 – 53 let, kteří žijí v Praze a mají vysokoškolský diplom

Investice je jediná cesta, jak v dlouhém období ochránit peníze před inflací. Třicet let po revoluci a na svobodném trhu ale stále nepomohlo, abychom oblasti peněz a investic rozuměli dobře. Index investiční gramotnosti, který už podruhé zjišťoval úroveň vědomostí české populace v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů, zjistil, že naše povědomí o světě investic sice stoupá, ale pomalu. 

Nejlépe se orientují lidé nad 45 let, nejhorší výsledky najdeme v ekonomicky nejslabších regionech. Průřezem celou populací je pokrok poměrně malý – Index investiční gramotnosti povyrostl jen o jeden bod ze 100 na 101. Největší zásluhu na růstu mají mladí lidé mezi 18–35 lety, tedy generace ypsilon a zet. „Vysvětlujeme si to tím, že se víc mluví o inflaci, drahý benzín se zkrátka týká všech. Mladí mohou mít problém vyjít s penězi, řeší hypotéky. Musí se o peníze více zajímat, a možná právě proto roste i jejich investiční gramotnost,” komentuje Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu, která se zavázala dlouhodobě měřit, jak jsou na tom Češi se znalostmi z oblasti investování.

Radim Krejčí

A i když se ženy samy vidí jako nezkušené investorky, i ony stojí za růstem indexu – jejich znalosti se oproti podzimu zlepšily o 4 procentní body. Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR sčítá, že jarní respondentky už se lépe vyznaly v inflaci, v diverzifikaci rizik, už znaly rozdíl mezi spořením a investováním. Oproti tomu za muži stále výrazně zaostávají, když přijde na komplexnější témata, jako je měnové riziko, složené úročení nebo zdanění cenných papírů.

Jana Brodani

„Inflace se už bohužel dostala svou výší do povědomí většiny populace. Ne vždy však domácnosti vědí, jak na takovouto inflaci reagovat, nebo jaké produkty mají k dispozici pro ochranu svých úspor. V oblasti investiční gramotnosti je proto potřeba ještě více informovat o různých možnostech, ať už o investování do akcií, dluhopisů a dalších instrumentů napřímo, prostřednictvím předdefinovaných strategií, nebo aktivně řízených fondů. Pro všechny však platí, že je nezbytné investovat dlouhodobě, pravidelně, a diverzifikovaně.“

První data Indexu investiční gramotnosti vydalo Portu v říjnu 2021. Své znalosti si následně na webových stránkách rozumiminvesticim.cz srovnalo 9 000 lidí. Obecně na tom byli lépe než průměr populace. „To je samozřejmě způsobeno tím, že na stránky indexu chodí zejména lidé, kteří se o tuto oblast zajímají,“ dovysvětluje Martin Luňáček, managing director investiční platformy Portu.

Sebevědomí neodpovídá znalostem

Sebedůvěra populace v investicích je nízká, dvě třetiny respondentů si nevěří. Mladí do 35 let si věří nejvíc. Naopak nejvíce o sobě pochybují lidé ve věku 54–65 let. Více než třetina z nich (38 %) se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí jen pětina. 

A jak to vypadalo v testech vědomostí? Potvrzuje se, že s vyšším věkem roste investiční gramotnost. Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety. Největší zásluhu na růstu indexu měli ale lidé mezi 18 – 35 lety: rostoucí inflace a úrokové sazby zřejmě nutí mladší generaci aktivněji řešit osobní finance (nájmy, hypotéky, měsíční rozpočet apod.). Mladí se nejvíce zlepšili v pochopení témat diverzifikace (+ 21 %), rozdílu mezi spořením a investováním (+ 14 %) a v principu složeného úročení (+ 14 %).

Ti, kteří se považují za velmi zkušené, se se svými vědomostmi umístili až na předposledním místě a vedli si jen o něco lépe než ti, kteří se označili za zcela nezkušené (88,1 bodu zcela zkušení vs. 79,2 bodu zcela nezkušení). 

Když se podíváme na odvěké soupeření žen vs. mužů, vědomosti odpovídají sebedůvěře. Sebevědomější jsou muži, za zcela nezkušené investorky se považuje 42 % respondentek a jen 21 % respondentů. A odpovídá to i vědomostem: Index investiční gramotnosti žen je výrazně nižší než u mužů (82 oproti 119,5). I když mají muži v investiční gramotnosti před ženami stále náskok, ženy se zlepšují rychlejším tempem. 

Vojta Žižka

Lepší znalosti mají respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním a ti, kteří bydlí ve velkých městech. Opakuje se trend z loňského měření: nejvíce o investicích vědí lidé v Praze a ve Středočeském kraji, nejhorší výsledky najdeme v ekonomicky slabších regionech (Ústecký, Olomoucký, Moravskoslezský kraj).

Dílčí zjištění:

 • 78 % Čechů chápe správně pojem inflace.
 • 74 % respondentů správně určilo, že s investováním se pojí oproti spoření větší výnosy i riziko. Porozumění riziku však dělá lidem stále problém: to, že při investování na rozdíl od spoření nejsou výnosy zaručeny, si uvědomuje jen přibližně 44 % Čechů. Ostatní si nejsou jisti, zda jim nějaké záruky někdo garantuje, nebo se spoléhají na Českou národní banku (15 %).

„Současná situace na trzích a v ekonomice nutí lidi více přemýšlet, jak nakládat se svými investičními prostředky. Lidé tak více shánějí informace, obracejí se pro radu a obecně více své investice řeší. To je alespoň jedna z mála pozitivních věcí na současné situaci,“ konstatuje Jiří Kovařík, ředitel externí komunikace a obchodu Burzy cenných papírů Praha.

 • 57 % ví, že rozložením peněz do různých produktů snižuje riziko, že přijde o všechno.
 • 50 % Čechů se v oblasti investic rozhoduje na základě minulých výnosů, nejvíce na historickou výkonnost spoléhají mladí.

„V době nejvyšší inflace za posledních zhruba 30 let je více než kdy jindy důležité investovat, aby se člověk neochuzoval o kupní sílu svých úspor. Základním vstupem pro dobré investování je právě finanční gramotnost. V tomto ohledu u nás stále máme co zlepšovat, proto oceňuji snahu Portu o zvyšování finanční a investiční gramotnosti u nás,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

O projektu Index investiční gramotnosti

Projekt investiční platformy Portu – Index investiční gramotnosti – bude dlouhodobě monitorovat vývoj znalostí v oblasti investic u české populace. Zkoumá, jak se Češi orientují v investicích a spoření. Cílem projektu je vzdělávat širokou veřejnost ve finanční gramotnosti a zvyšovat povědomí o investicích a chování trhu s cennými papíry. Svůj index se každý dozví po vyplnění dotazníku na www.rozumiminvesticim.cz, kde jej může porovnat s indexem české populace. Všichni, kdo dotazník odešlou, se navíc dostávají do slosování o zajímavé ceny. Na stejné adrese lze najít edukativní webináře, podcasty a články z oblasti investování. Garanty projektu jsou přední čeští ekonomové Lukáš Kovanda a Dominik Stroukal a Burza cenných papírů Praha.

O průzkumu

Průzkum Index investiční gramotnosti realizovala pro investiční platformu Portu již podruhé výzkumná agentura IPSOS. Online dotazník vyplnil na přelomu dubna a května 2022 reprezentativní vzorek populace o 1 046 respondentech. V průzkumu se měřila znalost Čechů v oblasti investic. Hlavním cílem bylo zjistit úroveň vědomostí o investování, spoření, rizicích výnosu, vlivu inflace a ověřit znalosti trhu s akciemi.

O Portu

Portu je první česká robo-advisory investiční platforma, která vznikla ve finanční společnosti WOOD & Company, přední středoevropské investiční skupině s 30letou tradicí. Portu se zaměřuje na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice, především do burzovně obchodovaných fondů. Je pro všechny, kteří chtějí investovat dlouhodobě, a přitom mít přehled o svých investicích online. Více na www.portu.cz