V prvním díle našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na úplný základ, a to, co je to investování. Vysvětlíme si pojmy investování, akcie a dluhopisy. V dalších dílech si projdeme, kde vzít na investování peníze, úplné investorské základy, a také vysvětlíme pojmy, které se s investováním pojí jako riziko, likvidita, nebo jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním. 

Všeobecné povědomí lidí o tom, co to vlastně investování je, není příliš velké. Lidé se často investování bojí. U spousty z nich to může být dáno například špatnou zkušeností z minulosti, nebo tím, že nemají o investování velké znalosti. Z investování ale není třeba mít strach. 

Důležité je si uvědomit, že investování je přirozenou součástí tržního hospodářství. Navíc není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější je se seznámit se základy, nastudovat důležité pojmy a hlavně, klidně s malou finanční částkou, začít investovat.

Co znamená investování?

Investování je alokování peněz, které investor nespotřebuje, do konkrétního projektu za účelem zhodnocení a výnosu. Investor se vzdává části současné spotřeby s cílem zvýšit hodnotu peněz a díky tomu si užít vyšší spotřeby v budoucnu. 

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Na začátku měsíce mi přijde na účet výplata. Z té zaplatím nezbytné výdaje jako nájem nebo potraviny. Zbyde mi 500 korun a za ty si budu chtít koupit večeři v pěkné restauraci. Večeři ale můžu odložit na jindy a za 500 korun nakoupit akcie restaurace. Restauraci se bude dařit a otevře další pobočku. Já se po roce rozhodnu akcie prodat, místo 500 korun je ale dokážu prodat za 1000 korun. Na investici jsem tedy vydělal. 

Investování tedy znamená, že poskytnete své peníze někomu jinému na určitou podnikatelskou činnost. Po nějaké době očekáváte zisk, který vám investice přinese. Je třeba ale říci, že s investováním se pojí určité riziko. Pokud by se například výše zmíněné restauraci nedařilo, když budu akcii prodávat, dostanu pouze 400 korun.

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který dává jeho držiteli podíl ve společnosti, jež danou akcii vydala. Společnost rozdělí svůj základní kapitál na určité množství akcií a ty poté emituje. Investor, který akcii nakoupí, se stává akcionářem a tím pádem i částečným majitelem společnosti. 

Držení akcie akcionáři přináší právo na podíl na zisku (dividendu) a obvykle i hlasovací právo. Může se tedy podílet na řízení společnosti, účastnit se valných hromad a hlasovat na nich. 

Pro část investorů nejsou ale podíly na zisku primárním zdrojem zhodnocení akcií. Důvodem nákupu je pro ně jejich takzvaný kapitálový výnos – tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie.

Co je to dluhopis?

Různé instituce, a to nejen firmy, ale například i obce či státy, mohou prodávat dluhopisy, čímž se stanou emitenty dluhopisů. Prodejem dluhopisů získají kapitál ve formě peněz. Zároveň se zavážou věřitelům – těm, kteří si dluhopisy koupili – že za určitou dobu dluh splatí. Jedná se tedy prakticky o půjčku.

Aby z toho věřitelé něco měli, je jim až do splacení dluhopisu vyplácen pevně stanovený úrok, který se v názvosloví dluhopisů schovává za termínem kuponový výnos. Dluhopisy nebývají pro běžného člověka tak dostupné jako akcie. Mají obvykle vyšší minimální investici, a také jejich nabídka není tak široká. V rámci budování diverzifikovaného portfolia je však jejich role nezastupitelná.

Proč je investování pro každého?

Při začátcích věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.