Češi se ve znalostech v oblasti investic stále zlepšují a jejich investiční gramotnost se meziročně zvýšila o 5,5 %. Oproti tomu se na Slovensku téměř nezměnila a její index vzrostl o pouhé 0,6 %.  Navzdory lepším výsledkům si ale v investování stále nevěříme. Téměř polovina Čechů se považuje za nepříliš zkušené a znalé, jako zcela nezkušení se cítí 15 % respondentů na Slovensku. V investiční gramotnosti se v ČR nejvíce zlepšují mladí lidé a čtyřicátníci. Naopak na Slovensku index zaznamenal u mladé generace nejhorší výsledek v porovnání s minulým měřením. Stále však platí, že sebevědomí neodpovídá znalostem. Ukazují to aktualizovaná data průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou Ipsos na konci roku 2022.

Prezentaci s detailními výsledky průzkumu si můžete stáhnout zde.

Vyšší nárůst investiční gramotnosti v České republice v porovnání se Slovenskem může pramenit i z toho, že Česko v uplynulém roce vykázalo o něco vyšší inflaci než Slovensko, takže to, jak ochránit své úspory tu bylo ještě o něco silnějším tématem než tam. Inflace v České republice činila dle harmonizovaného ukazatele Eurostatu takřka 15 procent, zatímco na Slovensku dle téhož ukazatele zhruba 12 procent,” vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Ženy se stále zlepšují, i když si příliš nevěří

Znalosti žen se oproti prvnímu měření výrazně zlepšily v obou zemích, a to napříč všemi otázkami. Muži však mají v investiční gramotnosti před ženami stále náskok, i když rozdíl se postupně snižuje (50 % v roce 2021 vs 30 % rozdíl k poslednímu měření v ČR). I když se za zcela nezkušené či neznalé považuje o 5 % žen méně než při posledním měření, celkově si ženy v investování nevěří. A to ani navzdory zlepšujícím se znalostem.

Na Slovensku investiční gramotnost mužů klesla meziročně o necelé procento, ženám o 2,6 % stoupla. Za nepříliš zkušené či úplně nezkušené investorky se považují více než dvě třetiny žen, u mužů je to polovina z nich. „Investice stále nejsou pro ženy tím nejpřitažlivějším tématem, často ho považují za dominantu mužů. Navíc tráví spoustu času vedením domácnosti a péčí o děti, nezbývá jim pak tolik času řešit své finance,“ říká Anna Kortusová, analytička Portu. „V poslední době ale dochází k určitému posunu, je vidět, že investování se stále více dostává do povědomí žen, mění se stereotypy. Nejistá doba je nutí více myslet na budoucnost, vytvářet si rezervy pro neočekávané situace, pro zajištění na stáří nebo pro děti do budoucna,“ dodává Kortusová.

Nejvíce se zlepšují mladí Češi, z posledního místa poskočili na první

V investiční gramotnosti se v České republice nejvíce zlepšují mladí lidé a čtyřicátníci. Důvodem je řešení osobní finanční situace s ohledem na vysokou inflaci a úrokové sazby. Mladí lidé se tématu investic více věnují a informace si aktivně vyhledávají prostřednictvím médií či podcastů. Těší mě viditelný pozitivní trend u mladé generace,” říká Jiří Kovařík, mluvčí BCPP. Také vliv osobní zkušenosti s propadem vlastních investic zvyšuje povědomí o diverzifikaci rizik a vlivu inflace na úspory. Je dobré vidět, že si mladí investoři osvojují znalosti, nacházejí ponaučení ve vlastních chybách a dokáží podle toho upravovat své investiční návyky,“dodává Kovařík.

Na Slovensku naopak mladá generace zaznamenala nejhorší výsledek v porovnání s minulým měřením, a to navzdory vysokému zájmu o investování.  Propad nastal u věkové kategorie 36–44 let, zlepšení se projevilo u generace ve věku 27-35 let a 45+. „Škoda, že ke zlepšení nedošlo i u mladé generace a lidí ve věku 36 až 44 let,“ komentuje Eva Sadovská, analytička společnosti WOOD & Company. Dodává, že právě v době rekordně vysoké inflace je investování jedním z klíčových nástrojů, jak z dlouhodobého hlediska držet krok s inflací, ideálně ji porazit. „Detailnější otázky ale ukázali, že Slováci základním principům investování stále dostatečně nerozumí, nebo si nevěří,“ říká Sadovská.

Nejvyšší výsledky indexu jsou v hlavních městech Praha a Bratislava. Nejslabšími regiony zůstávají v ČR Severozápadní a Východní Čechy, na Slovensku východní oblasti.

Detailnější otázky ohledně investic dělají lidem stále problémy

Zhruba ¾ Čechů i Slováků chápe správně pojem inflace, rozdíl mezi investováním a spořením i to, že k větším výnosům se váže také větší riziko.  V rámci Indexu investiční gramotnosti si ale jen třetina Čechů a Slováků uvědomuje, že na rozdíl od spoření nejsou výnosy v investování zaručeny. „Minulé výnosy nejsou relevantní pro určení výnosů budoucích,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu a dodává, že se proti poklesům na akciových trzích nelze pojistit. „Češi i Slováci zhodnocují prostředky zejména na spořících účtech a pouze menšina se kloní k dlouhodobému investování, tomu potom odpovídají nedostatečné vědomosti v oblastech jako je záruka budoucích výnosů či pojištění proti případným poklesům na trzích,“ uzavírá Krejčí.

Zkušení se podceňují, nezkušení přeceňují

obou zemích došlo k poklesu sebevědomí napříč všemi věkovými kategoriemi. Pouze na Slovensku mírně vzrostla míra důvěry ve vlastní investiční znalosti u respondentů ve věku 27-44 let.

Průzkum potvrdil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Téměř polovina lidí v ČR (44 %) se považuje za nepříliš zkušené a znalé, v investiční gramotnosti jsou však nadprůměrní. Oproti tomu, za velmi zkušené a znalé investory se považuje 1,2 % lidí. Jejich sebevědomí ale vůbec neodpovídá jejich znalostem a umisťují se až na předposledním místě. Vedou si tedy téměř stejně jako ti, kteří se označují za zcela nezkušené. „Hodně lidí začalo investovat během covidové pandemie, to byly na trzích zlaté časy, kdy v podstatě většina aktiv rostla na ceně. Mnozí tak mohli nabýt dojmu, že jsou v investování experti. Ať dali peníze do čehokoli, dařilo se jim“, komentuje ředitel Portu Martin Luňáček. Rok 2022 naopak přinesl vystřízlivění. „Pozitivní na tom ale je, že si lidé vytvořili zkušenost, tedy to, že investice nelze brát jako loterii, je třeba k nim přistupovat s rozumem, dívat se na ně dlouhodobě, správně chápat, do jakého finančního produktu dávám své peníze, jaká se k němu vážou rizika, a tedy i možné ztráty,“ říká Luňáček a dodává, že hlavním rizikem je nedostatečná diverzifikace, tedy i možnost velkých ztrát v případě, že si člověk vybere špatně.

Doporučení analytiků zní: investujte vědomě a nebojte se zeptat

V dnešní době je hlavní snahou začínajících investorů porazit inflaci, ideálně rychlým ziskem a bez hlubší analýzy. Je pravdou, že se toho mnozí podvodníci pokouší využít. Obecně platí, že je dobré dát ruce pryč od jakékoli investice, která slibuje vysoký výnos a zároveň se prezentuje jako bez rizika.

Za nutnou nikoliv postačující podmínku pro další rozvoj investování v České republice a na Slovensku, považuji získávání zkušenosti s investováním. Je proto pozitivní, že obzvláště mladší část populace se
o investování zajímá stále ve větší míře a investiční zkušenosti získává
,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Optimismus si zachovává i Dominik Stroukal, hlavní ekonom Metropolitní univerzity Praha, přesto apeluje na soustavné vzdělávání široké veřejnosti. Růst investiční gramotnosti může být jen krátkodobým vlivem současné ekonomické divočiny, kdy nám nic jiného než vzdělávat se nezbývá”, říká Stroukal. Dnes lze informace čerpat prostřednictvím mnoha investičních podcastů, webů,  finfluencerů a dalších kanálů nabízejích investiční rady a zvyšujících naši investiční gramotnost.„Naším cílem by ale mělo být, aby po tom všem byla poptávka i v době, která bude investičně mnohem nudnější,” doplňuje Stroukal.

S tím souhlasí i ekonom Lukáš Kovanda a dodává:„Je důležité zvyšovat zájem o investování u žen, aby své peníze dokázaly dlouhodobě efektivně zhodnocovat. Je třeba vysvětlovat, že investování je nedílnou součástí osobních financí a že existuje mnoho způsobů, jak investovat jednoduše bez toho, aby byl člověk expert.“ Závěrem zmiňuje potřebu více se zaměřovat také na slabší regiony, protože rozdíly v investiční gramotnosti jsou obrovské.

V dalším dílu našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na rozdíl mezi investováním a spořením. Ačkoli se tyto dvě slova často zaměňují, nejedná se o synonyma. Jaký je v těchto základních pojmech rozdíl? To vám prozradí následující řádky.

Možná máte nějakou částku na svém bankovním nebo spořícím účtu a nejste úplně spokojeni s úrokem, který vám nabízí banka. Spořící účty totiž nejsou zamýšleny s cílem zajistit se do budoucna, ale slouží pouze jako místo pro krátkodobější uchování finanční rezervy. Spořící účty tak v podstatě nikdy neporazí inflaci a peníze zde uložené postupně ztrácí svou hodnotu. 

Pokud tak chcete peníze použít v střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, je mnohem vhodnější je investovat. V případě, že uvažujete dlouhodobě, a to např. v horizontu vašeho důchodu či potřebě budoucího vzdělání dětí, tedy za 5, 10, 20 nebo 30 let, pak byste rozhodně měli investovat a vydělat na růstu akciového trhu.

Pojďme si tedy společně ukázat, co se skrývá pod pojmem spoření a co pod pojmem investování: 

 • Spoření je pravidelné odkládání menší částí příjmu a jeho ukládání na bankovní nebo spořící účet. Je vhodné na pokrytí běžných nebo nenadálých výdajů. 
 • Investování označuje alokování peněz do určité investice za účelem zhodnocení a výnosu v budoucnu. S investováním se ale pojí riziko, a zároveň je investování vhodné pro naplnění větších finančních cílů. 

Investování vs. spoření

Spoření by tak mělo sloužit pouze jako krátkodobá rezerva. Pokud vám ale i po vytvoření dostatečného finančního polštáře zbývají z vaší výplaty peníze navíc, měli byste je investovat. Je ale také velmi důležité se zamyslet, čeho chcete investováním dosáhnout a jaké jsou vaše cíle. Zároveň byste si měli promyslet, jak asi budete reagovat při případných propadech hodnoty vašich investic. Kolísání ceny například akcií je totiž běžnou součástí investování. 

Možností do čeho investovat je samozřejmě velká spousta. Velmi důležité je však nevsadit všechny své peníze na jednu kartu, neboli diverzifikovat. Své peníze totiž můžete zhodnocovat prostřednictvím investic do akcií, dluhopisů, drahých kovů nebo třeba nemovitostí. Jak se od sebe jednotlivé možnosti liší, a která je nejvýhodnější zrovna pro vás se podíváme v dalších dílech našeho seriálu. 

Proč je investování pro každého? 

Pokud s investováním začínáte, věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o jeho základních principech. Prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří spoustu stresových situací. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

Investování se stále více dostává do popředí. Není divu, stává se totiž stále dostupnějším pro běžné lidi. Význam investování ještě více podtrhla inflace, která ukázala, co se stane s našimi penězi, pokud si jich nebudeme vážit.

Inflace podtrhuje význam investování

Vysoký růst cen snižuje naši kupní sílu. Zjednodušeně řečeno, za ušetřené peníze si o nějaký čas později (např. o měsíc nebo o půl roku) mohu koupit méně než předtím. Bylo by však chybou domnívat se, že inflace přišla až nyní. Růst cen je normálním ekonomickým jevem, který je prospěšný, pokud je udržován na uzdě. Proto je inflační cíl obvykle stanoven na 2 % ročně. To je vlastně přijatelná úroveň, ale pokud neinvestujete, stále přicházíte o úspory ve výši 2 % ročně.

investovat

Výše uvedený graf ukazuje, kolik člověk ztratí, pokud ceny porostou o 2 %. V prvním případě, kdy úspory dosáhnou 500 000 korun, klesne za 20 let jejich reálná hodnota zhruba o třetinu na 333 800 korun. Pokud se vám podaří spořit 25 000 korun ročně po dobu 20 let, bude na konci tohoto období hodnota této naspořené částky o necelou pětinu nižší – 407 175 korun.

Investování je nejzákladnější zbraní proti inflaci

Slovo investování může někomu znít exoticky a může vzbuzovat respekt nebo dokonce strach. Je však důležité si uvědomit, že v dnešní době může investovat každý, stačí k tomu základní dávka investiční gramotnosti. To je ostatně cílem tohoto článku.

Než se však budeme investováním zabývat dále, je důležité zdůraznit, co investování není:

 • investování není systém rychlého zbohatnutí
 • investování není jen pro bohaté
 • investování není podvod

Základním předpokladem investování je zhodnocení nebo alespoň zachování hodnoty našich úspor v čase. Investování však může být také základem dlouhodobého vytváření bohatství. Naštěstí dnes již existuje řada způsobů, jak snadno investovat, a to již od malých částek (pouhých 500 korun měsíčně), s vysokým výnosem (v průměru přes 7 % ročně) a především bezpečně.

Máte finanční rezervu?

Před investováním je však nutné, aby se lidé vypořádali se svými závazky a vytvořili si finanční rezervu. Investice v průběhu času kolísá nahoru a dolů, ale z dlouhodobého hlediska by měla jít nahoru. Může se však stát, že se dostanete do situace, kdy budete potřebovat finanční prostředky na neočekávanou událost a vaše investice bude v té době v mínusu. To je v podstatě vždycky špatný okamžik pro volbu. Proto by člověk měl investovat pouze prostředky, které nepotřebuje. Základním pravidlem je mít finanční rezervu ve výši alespoň 3 až 4 měsíčních výdajů.

Proč by měl investovat každý?

Při začátcích věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

V prvním díle našeho seriálu Investování jednoduše se podíváme na úplný základ, a to, co je to investování. Vysvětlíme si pojmy investování, akcie a dluhopisy. V dalších dílech si projdeme, kde vzít na investování peníze, úplné investorské základy, a také vysvětlíme pojmy, které se s investováním pojí jako riziko, likvidita, nebo jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním. 

Všeobecné povědomí lidí o tom, co to vlastně investování je, není příliš velké. Lidé se často investování bojí. U spousty z nich to může být dáno například špatnou zkušeností z minulosti, nebo tím, že nemají o investování velké znalosti. Z investování ale není třeba mít strach. 

Důležité je si uvědomit, že investování je přirozenou součástí tržního hospodářství. Navíc není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější je se seznámit se základy, nastudovat důležité pojmy a hlavně, klidně s malou finanční částkou, začít investovat.

Co znamená investování?

Investování je alokování peněz, které investor nespotřebuje, do konkrétního projektu za účelem zhodnocení a výnosu. Investor se vzdává části současné spotřeby s cílem zvýšit hodnotu peněz a díky tomu si užít vyšší spotřeby v budoucnu. 

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Na začátku měsíce mi přijde na účet výplata. Z té zaplatím nezbytné výdaje jako nájem nebo potraviny. Zbyde mi 500 korun a za ty si budu chtít koupit večeři v pěkné restauraci. Večeři ale můžu odložit na jindy a za 500 korun nakoupit akcie restaurace. Restauraci se bude dařit a otevře další pobočku. Já se po roce rozhodnu akcie prodat, místo 500 korun je ale dokážu prodat za 1000 korun. Na investici jsem tedy vydělal. 

Investování tedy znamená, že poskytnete své peníze někomu jinému na určitou podnikatelskou činnost. Po nějaké době očekáváte zisk, který vám investice přinese. Je třeba ale říci, že s investováním se pojí určité riziko. Pokud by se například výše zmíněné restauraci nedařilo, když budu akcii prodávat, dostanu pouze 400 korun.

Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, který dává jeho držiteli podíl ve společnosti, jež danou akcii vydala. Společnost rozdělí svůj základní kapitál na určité množství akcií a ty poté emituje. Investor, který akcii nakoupí, se stává akcionářem a tím pádem i částečným majitelem společnosti. 

Držení akcie akcionáři přináší právo na podíl na zisku (dividendu) a obvykle i hlasovací právo. Může se tedy podílet na řízení společnosti, účastnit se valných hromad a hlasovat na nich. 

Pro část investorů nejsou ale podíly na zisku primárním zdrojem zhodnocení akcií. Důvodem nákupu je pro ně jejich takzvaný kapitálový výnos – tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie.

Co je to dluhopis?

Různé instituce, a to nejen firmy, ale například i obce či státy, mohou prodávat dluhopisy, čímž se stanou emitenty dluhopisů. Prodejem dluhopisů získají kapitál ve formě peněz. Zároveň se zavážou věřitelům – těm, kteří si dluhopisy koupili – že za určitou dobu dluh splatí. Jedná se tedy prakticky o půjčku.

Aby z toho věřitelé něco měli, je jim až do splacení dluhopisu vyplácen pevně stanovený úrok, který se v názvosloví dluhopisů schovává za termínem kuponový výnos. Dluhopisy nebývají pro běžného člověka tak dostupné jako akcie. Mají obvykle vyšší minimální investici, a také jejich nabídka není tak široká. V rámci budování diverzifikovaného portfolia je však jejich role nezastupitelná.

Proč je investování pro každého?

Při začátcích věnujte alespoň několik hodin rozšiřování svých znalostí o základních principech investování. Krátké prostudování nejčastějších chyb začínajících investorů vám pak ušetří nejednu stresovou situaci. Jak na tom se svými znalostmi jste, si můžete ověřit v našem rychlém kvízu Indexu investiční gramotnosti

Investování není výsadou pouze bohatých lidí. Díky moderním postupům a technologiím můžete investovat třeba už od 500 korun. Jak si totiž ukážeme v dalších dílech našeho seriálu, jedním z největších pomocníků úspěšných investorů je čas.

Češi se v investicích vyznají lépe, než si sami myslí, a proto se tohoto světa nemusí bát. Investiční gramotnost o jeden bod stoupla, ale naše sebevědomí naopak mírně kleslo. Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení. Připravenější na svět investic se cítí mladší ročníky a muži. Ženy si nevěří vůbec – 40 % z nich o sobě dokonce řeklo, že jsou v tomto oboru zcela nezkušené. A to v kontrastu s výsledky Indexu investiční gramotnosti, který stoupá a podle kterého právě ti, kteří si věří nejvíce, mají znalosti druhé nejhorší. Ukazují to aktualizovaná data průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou IPSOS na přelomu dubna a května 2022.

 • Více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří
 • Nejpokročilejší najdeme mezi muži ve věku 45 – 53 let, kteří žijí v Praze a mají vysokoškolský diplom

Investice je jediná cesta, jak v dlouhém období ochránit peníze před inflací. Třicet let po revoluci a na svobodném trhu ale stále nepomohlo, abychom oblasti peněz a investic rozuměli dobře. Index investiční gramotnosti, který už podruhé zjišťoval úroveň vědomostí české populace v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů, zjistil, že naše povědomí o světě investic sice stoupá, ale pomalu. 

Nejlépe se orientují lidé nad 45 let, nejhorší výsledky najdeme v ekonomicky nejslabších regionech. Průřezem celou populací je pokrok poměrně malý – Index investiční gramotnosti povyrostl jen o jeden bod ze 100 na 101. Největší zásluhu na růstu mají mladí lidé mezi 18–35 lety, tedy generace ypsilon a zet. „Vysvětlujeme si to tím, že se víc mluví o inflaci, drahý benzín se zkrátka týká všech. Mladí mohou mít problém vyjít s penězi, řeší hypotéky. Musí se o peníze více zajímat, a možná právě proto roste i jejich investiční gramotnost,” komentuje Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu, která se zavázala dlouhodobě měřit, jak jsou na tom Češi se znalostmi z oblasti investování.

Radim Krejčí

A i když se ženy samy vidí jako nezkušené investorky, i ony stojí za růstem indexu – jejich znalosti se oproti podzimu zlepšily o 4 procentní body. Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR sčítá, že jarní respondentky už se lépe vyznaly v inflaci, v diverzifikaci rizik, už znaly rozdíl mezi spořením a investováním. Oproti tomu za muži stále výrazně zaostávají, když přijde na komplexnější témata, jako je měnové riziko, složené úročení nebo zdanění cenných papírů.

Jana Brodani

„Inflace se už bohužel dostala svou výší do povědomí většiny populace. Ne vždy však domácnosti vědí, jak na takovouto inflaci reagovat, nebo jaké produkty mají k dispozici pro ochranu svých úspor. V oblasti investiční gramotnosti je proto potřeba ještě více informovat o různých možnostech, ať už o investování do akcií, dluhopisů a dalších instrumentů napřímo, prostřednictvím předdefinovaných strategií, nebo aktivně řízených fondů. Pro všechny však platí, že je nezbytné investovat dlouhodobě, pravidelně, a diverzifikovaně.“

První data Indexu investiční gramotnosti vydalo Portu v říjnu 2021. Své znalosti si následně na webových stránkách rozumiminvesticim.cz srovnalo 9 000 lidí. Obecně na tom byli lépe než průměr populace. „To je samozřejmě způsobeno tím, že na stránky indexu chodí zejména lidé, kteří se o tuto oblast zajímají,“ dovysvětluje Martin Luňáček, managing director investiční platformy Portu.

Sebevědomí neodpovídá znalostem

Sebedůvěra populace v investicích je nízká, dvě třetiny respondentů si nevěří. Mladí do 35 let si věří nejvíc. Naopak nejvíce o sobě pochybují lidé ve věku 54–65 let. Více než třetina z nich (38 %) se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí jen pětina. 

A jak to vypadalo v testech vědomostí? Potvrzuje se, že s vyšším věkem roste investiční gramotnost. Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety. Největší zásluhu na růstu indexu měli ale lidé mezi 18 – 35 lety: rostoucí inflace a úrokové sazby zřejmě nutí mladší generaci aktivněji řešit osobní finance (nájmy, hypotéky, měsíční rozpočet apod.). Mladí se nejvíce zlepšili v pochopení témat diverzifikace (+ 21 %), rozdílu mezi spořením a investováním (+ 14 %) a v principu složeného úročení (+ 14 %).

Ti, kteří se považují za velmi zkušené, se se svými vědomostmi umístili až na předposledním místě a vedli si jen o něco lépe než ti, kteří se označili za zcela nezkušené (88,1 bodu zcela zkušení vs. 79,2 bodu zcela nezkušení). 

Když se podíváme na odvěké soupeření žen vs. mužů, vědomosti odpovídají sebedůvěře. Sebevědomější jsou muži, za zcela nezkušené investorky se považuje 42 % respondentek a jen 21 % respondentů. A odpovídá to i vědomostem: Index investiční gramotnosti žen je výrazně nižší než u mužů (82 oproti 119,5). I když mají muži v investiční gramotnosti před ženami stále náskok, ženy se zlepšují rychlejším tempem. 

Vojta Žižka

Lepší znalosti mají respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním a ti, kteří bydlí ve velkých městech. Opakuje se trend z loňského měření: nejvíce o investicích vědí lidé v Praze a ve Středočeském kraji, nejhorší výsledky najdeme v ekonomicky slabších regionech (Ústecký, Olomoucký, Moravskoslezský kraj).

Dílčí zjištění:

 • 78 % Čechů chápe správně pojem inflace.
 • 74 % respondentů správně určilo, že s investováním se pojí oproti spoření větší výnosy i riziko. Porozumění riziku však dělá lidem stále problém: to, že při investování na rozdíl od spoření nejsou výnosy zaručeny, si uvědomuje jen přibližně 44 % Čechů. Ostatní si nejsou jisti, zda jim nějaké záruky někdo garantuje, nebo se spoléhají na Českou národní banku (15 %).

„Současná situace na trzích a v ekonomice nutí lidi více přemýšlet, jak nakládat se svými investičními prostředky. Lidé tak více shánějí informace, obracejí se pro radu a obecně více své investice řeší. To je alespoň jedna z mála pozitivních věcí na současné situaci,“ konstatuje Jiří Kovařík, ředitel externí komunikace a obchodu Burzy cenných papírů Praha.

 • 57 % ví, že rozložením peněz do různých produktů snižuje riziko, že přijde o všechno.
 • 50 % Čechů se v oblasti investic rozhoduje na základě minulých výnosů, nejvíce na historickou výkonnost spoléhají mladí.

„V době nejvyšší inflace za posledních zhruba 30 let je více než kdy jindy důležité investovat, aby se člověk neochuzoval o kupní sílu svých úspor. Základním vstupem pro dobré investování je právě finanční gramotnost. V tomto ohledu u nás stále máme co zlepšovat, proto oceňuji snahu Portu o zvyšování finanční a investiční gramotnosti u nás,“ komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

O projektu Index investiční gramotnosti

Projekt investiční platformy Portu – Index investiční gramotnosti – bude dlouhodobě monitorovat vývoj znalostí v oblasti investic u české populace. Zkoumá, jak se Češi orientují v investicích a spoření. Cílem projektu je vzdělávat širokou veřejnost ve finanční gramotnosti a zvyšovat povědomí o investicích a chování trhu s cennými papíry. Svůj index se každý dozví po vyplnění dotazníku na www.rozumiminvesticim.cz, kde jej může porovnat s indexem české populace. Všichni, kdo dotazník odešlou, se navíc dostávají do slosování o zajímavé ceny. Na stejné adrese lze najít edukativní webináře, podcasty a články z oblasti investování. Garanty projektu jsou přední čeští ekonomové Lukáš Kovanda a Dominik Stroukal a Burza cenných papírů Praha.

O průzkumu

Průzkum Index investiční gramotnosti realizovala pro investiční platformu Portu již podruhé výzkumná agentura IPSOS. Online dotazník vyplnil na přelomu dubna a května 2022 reprezentativní vzorek populace o 1 046 respondentech. V průzkumu se měřila znalost Čechů v oblasti investic. Hlavním cílem bylo zjistit úroveň vědomostí o investování, spoření, rizicích výnosu, vlivu inflace a ověřit znalosti trhu s akciemi.

O Portu

Portu je první česká robo-advisory investiční platforma, která vznikla ve finanční společnosti WOOD & Company, přední středoevropské investiční skupině s 30letou tradicí. Portu se zaměřuje na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice, především do burzovně obchodovaných fondů. Je pro všechny, kteří chtějí investovat dlouhodobě, a přitom mít přehled o svých investicích online. Více na www.portu.cz

Na stránkách Indexu investiční gramotnosti proběhla koncem minulého roku soutěž o zajímavé ceny. Zapojit se do ní mohli všichni, kdo se zúčastnil indexového měření o investiční gramotnosti vypracovaný výzkumnou agenturou IPSOS ve spolupráci s platformou Portu. Výherce hlavní ceny jsme oslovili za účelem krátkého rozhovoru na téma investování. Tomáš Lukas se v investicích již několik let pohybuje a s radostí naši nabídku přijal.

Tomáši, mohl byste nám o sobě něco málo říct?

Vystudoval jsem střední a vyšší odbornou školu automobilní, časem jsem si ale našel cestu k papíru. Momentálně pracuji v jedné papírně na pozici vedoucího výroby, mám tedy trochu větší možnosti než většina lidí na dílně. Jsem za to opravdu rád, ta práce mě baví. Celý život jsem hrál fotbal, v současné době už na to bohužel nemám tolik času. Čekáme s přítelkyní rodinu, tak jsme momentálně zaneprázdnění úplně jiným směrem. Kromě občasného sportu se ve svém volném čase hodně věnuji tomu, jak pracovat s penězi a sběratelství – sbírám fotbalové kartičky.

Co vám přimělo začít se o peníze více zajímat a investovat? Vámi vystudovaný obor ani současné zaměstnání není úplně v oboru.

Přišel jsem si k tomu sám, a to tak, že jsem si asi před šesti lety prošel pracovní zkušeností v oblasti finančního poradenství, kde jsem se dostal k různým lidem, kteří se tím živili. Tím jsem začal získávat povědomí o tom, co peníze vlastně jsou. Prošel jsem si také různými investičními platformami. Hodně mi v mém rozvoji pomáhají různé investiční vzdělávací knížky a Youtube kanály, čerpám z nich do teď. V rodině nemám bohužel nikoho, kdo by se o své peníze nějak více zajímal a vedl by mě tímto směrem.

Takže jste se o investování začal zajímat čistě z vlastní iniciativy.

Ano. Rodiče, tedy hlavně mamka, byli spíše naštvaní, že něco takového dělám, mají raději své peníze na očích u sebe doma. Zažila si situaci, kdy jí lidé nabízeli různé finanční produkty, na první pohled velmi výhodné. Ve skutečnosti to ale bylo úplně opačně a šlo jim pouze o zisk, ten jejich. Od té doby má na oblast investování svůj pesimistický názor, který plně respektuji, ale občas moc nechápu.

Jak k investicím přistupujete? Investujete dlouhodobě?

Snažím se nečasovat trh. Půl roku jsem byl ve forexové akademii, kde jsem se seznámil s krátkodobým obchodováním a vším okolo. Bylo to hodně fyzicky náročné, nic pro mě. Raději si instrumenty v klidu nakoupím a v noci budu lépe spát. Mojí strategií tedy je každý měsíc něco nakoupit, nad prodejem zatím nepřemýšlím.

Děláte si pro přehled nějaký pravidelný finanční plán?

Ano, plán příjmů a výdajů si dělám každý měsíc. S tím, co mi po zaplacení všeho potřebného zbyde, pracuji dál. Jelikož nemám fixní příjem, výše volných prostředků se pokaždé liší. Odvíjí se od toho, kolik si zrovna ten daný měsíc vydělám – někdy více, jindy méně.

Jakým způsobem investujete? Využíváte nějaké české platformy?

Už víc než rok využívám směnárnu na kryptoměny, kam si pravidelně zasílám část úspor. Začal jsem s nimi v rámci jakéhosi „hypu“, který kolem nich byl. Následně jsem si o nich zjistil více a vidím v nich budoucnost. V poslední době jsem se začal zajímat také o akcie a ETF, do kterých investuji přes brokera. Jakmile se nám narodí dcera, mám ji v plánu založit dětský účet na platformě Portu.

Současná inflace je pro mě jakýsi motor, proč bych se měl penězům věnovat ještě více. Neustále hledám nové způsoby, jak peníze smysluplně investovat. Myslím si, že je klíčové rozumět tomu, do čeho své peníze vkládám. Výhoda je, že mě to zároveň i baví.

Máte nějaké opravdu oblíbené zdroje, které byste rád vypíchl?

Oblíbil jsem si několik českých. Ne, že bych anglicky neuměl, mnohem snadněji tomu ale porozumím v mateřském jazyce. Nejvíce sleduji kanál Ondry Koběrského, kde hledám informace o akciích, ETF a podobně. Pro kryptoměny mám nejraději Bitcoinovej kanál a KRYPTO Matese. A samozřejmě také knížky, těch byla už hromada. Mimo to jsem také absolvoval certifikační kurz na trhy.cz, právě tam jsem našel oblibu v akciích a rozhodl se zakoupit si kurz zaměřený výhradně na ně. Chtěl bych se naučit ohodnocovat společnosti, které se na trzích objevují, a sám si potom určovat, co a kdy nakoupím.

Plánujete se po dokončení akciového kurzu věnovat investicím ještě více?

Chci si hlavně udělat přehled. Jakmile budu mít znalostí víc, bude to pro mě mnohem jednodušší a budu tím pádem méně odkázaný na ostatní.

Zmiňoval jste, že se sbíráte fotbalové kartičky, to je poměrně neobvyklá zábava. Máte pevně danou částku, kterou jste za ně na určitě pravidelné bázi ochotný dát? Kde se dají koupit?

Jedná se o kartičky vydané k naší fotbalové lize. Už několik let fandím Slavii, sbírám tedy pouze kartičky tohoto klubu, který bohužel zrovna patří mezi ty dražší. Když se naskytne vhodná příležitost, promyslím, jestli to pro mě má smysl a případně kartičku koupím. Příležitosti hledám především na Facebooku, kde existuje několik skupin, ve kterých se dá spoustu kousků sehnat. Spíše se tedy jedná o nárazový typ investice. Stojí docela dost peněz, v hlavě mám ale promyšleno, jakou částku si můžu na svůj „koníček“ vyšetřit.

Vzdělávání je v podstatě taková celoživotní mise. Nestojí vás studium světa investování velkou část vašeho osobního volna?

S tím, kolik času investování věnuji, jsem spokojený. Řekl bych, že to mám dobře vybalancováno. V posledních měsících jsem se zaměřil na úpravu svého režimu, důraz kladu hlavně na pravidelnost. Vstávám brzy a čas, kdy většina lidí ještě spí, věnuji studiu. Snažím se to skloubit tak, abych měl čas jak na sebe, rodinu, tak na vzdělávání.

Vaši produktivitu by vám mohlo hodně lidí závidět.

Kamarádi mi říkají, že žasnou nad tím, co všechno stíhám. Pořád ale cítím, že ten potenciál využívám tak na polovinu.

Máte nějaké investiční cíle?

Ano, několik. Ke každému mám potom rozdílný přístup. Pro přehled příjmů a výdajů přitom využívám tzv. obálkovou metodu, kdy si na různé pravidelné výdaje nastavím určitý peněžní „limit“. Z každé výplaty potom ukrojím část určenou na cíle, které mohou nastat kdykoliv, a vložím na spořicí účet.

V dlouhodobém horizontu se mimo jiné snažím o dostatečné zabezpečení na důchod. Chci na tom být lépe než ti, kdo se v budoucnu bude muset spoléhat pouze na podporu od státu. Zároveň ale nechci veškeré úspory odkládat na budoucnost, snažím se si peníze užít i teď, nijak se neomezovat.

Co byste poradil někomu, kdo se teprve chystá s investováním začít?

Začni. Hodně lidí přemýšlí, váhá a čeká na správnou chvíli. Není na místě čekat na ideální načasování trhu, při dlouhodobém investování se určité výkyvy ztratí. Mnoho lidí oponuje také tím, že s pár stovkami korun měsíčně nemá investování smysl, já jsem úplně opačného názoru.

Investování už se dnes nerovná pouze akcie a dluhopisy. V poslední době si investoři oblíbili alternativní formy investic od kryptoměn, lahví s whisky, starých aut až po digitální díla.

Investujte do umění jako milionáři
Dříve si investice do sběratelských předmětů mohli dovolit jen boháči. Nyní máte příležitost i vy podílet se na investici už od jedné koruny. Do online investiční galerie nejčastěji investoři ukládají unikátní sběratelské předměty a historická aktiva podobně jako v tradičních galeriích. Hodnota těchto aktiv může růst rychleji než akcie.

„Alternativní investice jsou skvělým způsobem, jak diverzifikovat riziko celého portfolia. Vývoj jejich hodnoty bývá nezávislý na cenách akcií, dluhopisů a vývoji ekonomiky. Navíc mohou investorům přinášet zajímavé výnosy, protože nabídka sběratelských předmětů je omezená a jejich hodnota může v čase významně růst,“ říká Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu. Svou vlastní digitální investiční galerii si můžete založit na Portu Gallery, kde lze investovat do umění, známek, drahých kamenů, alkoholu, mincí či hodinek.

Kryptoměny hýbou trhem
Fanoušků i vlastníků digitálních měn výrazně přibývá. Jejich hodnota závisí na důvěře v danou měnu a dokud jí investoři věří a stále do ní investují, roste. Zdá se, že investice do kryptoměn přináší obrovské zhodnocení. To se však pojí s obrovským rizikem. Nikdo totiž nedokáže odhadnout, jakou cenu budou mít digitální měny v krátkodobém horizontu, natož v řádu několika let.

Staňte se certifikovaným majitelem digitálního díla
Na online trhu se začíná objevovat spousta unikátních digitálních sběratelských předmětů (NFT) jako specifické „kousky“ internetové historie (videa, hudební alba, tweety či digitální NBA kartičky), ale i digitální díla umělců jako obrazy či grafika. Digitální umění, stejně jako kryptoměny, funguje na technologii blockchainu. NFT je příležitostí, jak se stát certifikovaným majitelem určitého digitálního předmětu, který je na internetu volně k vidění. NFT spočívá ve vytvoření jediné autentické kopie díla, přičemž originál se může, ale i nemusí zničit, aby se zachovala jeho unikátnost.

Jak začít investovat?
Pokud vás zaujaly alternativní investiční příležitosti, navštivte investiční platformu Portu Gallery, která se zaměřuje na investování do umění, alkoholu nebo třeba automobilových veteránů.

Investiční gramotnost v Česku je mírně vyšší než na Slovensku. I přes slabší výsledky si Slováci v investování věří více. Stejně jako u nás i v hlavním městě Slovenska mají lidé nejvyšší investiční gramotnost. Mladí východní sousedé rozumí investicím výrazně lépe než jejich čeští vrstevníci. Ukazuje to průzkum investiční platformy Portu vypracovaný agenturou IPSOS v Česku a na Slovensku.


Index investiční gramotnosti monitoruje úroveň vědomostí české a slovenské populace v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů. Průzkum, který realizovala investiční platforma Portu ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS, zjistil, že Češi i Slováci mají nízké sebevědomí v oblasti investic a spoření. Zatímco v Česku si tři čtvrtiny respondentů nevěří, na Slovensku je to 62 % dotazovaných.


Investiční znalosti a investiční sebevědomí se značně liší
Průzkum však zjistil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Lidé ze Slovenska si sice věří o trochu více, ale na druhou stranu mají slabší znalosti o investování než Češi. Podíváme-li se na to optikou věkového rozložení, míra znalostí v Česku roste s věkem. Mladí respondenti (18–26 let) si u nás věří nejvíc, ale jejich vědomosti to příliš nereflektují. Naopak vrstevníci ze Slovenska mají výrazně lepší znalosti. Stejně jako u nás i na Slovensku se nejlépe dařilo nejstarším respondentům (54–65 let). V případě pohlaví si s investičními vědomosti v obou státech lépe vedli muži. Oproti měření v Česku však byla propast mezi pohlavími menší.


„Nepřekvapí, že Slovensko je o trochu za námi, ale ne daleko. V některých ekonomických ukazatelích nás vesele předbíhá a bude zajímavé sledovat, jestli se to nestane i u investiční gramotnosti. Slovenská situace je kvůli euru o něco více odlišná od té české, protože nižší úroky a podobná inflace tlačí silněji na investování, a přestože je to pro řadu Slováků nepříjemné, ze situace mohou vytěžit více než my. Slovensko může dlouhodobě táhnout dolů větší množství vyloučených lokalit, kde je malá naděje na rychlou změnu. Dále fakt, že masa vzdělaných mladých odchází trvale do zahraničí, včetně České republiky, a zvyšují český index na úkor toho Slovenského,“ komentuje ekonom Dominik Stroukal.

Zdroj: Portu


Pozitivní vliv vzdělání na lepší výsledky se potvrdil u respondentů v obou zemích – nejlepších výsledků dosahovali vysokoškoláci. Při srovnání však ti slovenští zaostávají za českými, jejichž index je o něco vyšší.

Zdroj: Portu


Lidé z hlavních měst jsou v průměru nejvíce investičně gramotní
Obyvatelé metropolí jsou na tom se svými investičními znalostmi podstatně lépe, než obyvatelé z ostatních krajů. Tento trend platí pro Českou i pro Slovenskou republiku. Lidé v Praze dosahují v indexu investiční gramotnosti více než 120 bodů a lidé v Bratislavě 116 bodů. Pokud se podíváme na další kraje, na druhé a třetí příčce se v Česku umístili respondenti z Vysočiny (109 bodů), resp. Libereckého a Plzeňského kraje (101 bod). U sousedů jsou to obyvatelé Žilinského (104 body) a Banskobystrického kraje (101 bod). Na opačném konci žebříčku se ocitli zástupci Středočeského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje a u našich sousedů jsou to lidé z Košického a Trnavského kraje.

Zdroj: Portu


Co přinesl měsíc investiční gramotnosti
Během listopadu, měsíce investiční gramotnosti, se Portu snažilo monitorovat povědomí o investicích a spoření prostřednictvím stránky www.rozumiminvesticim.cz, kde své znalosti dosud prověřilo více než 5 800 návštěvníků. Ukázalo se, že respondenti na webu mají větší investiční povědomí než reprezentativní vzorek populace. Lidé, kteří vyplnili dotazník na webu, dosáhli na hodnotu indexu investiční gramotnosti ve výši 181,8, což je výrazně lepší výsledek než u široké veřejnosti.


„Na začátku průzkumu jsme stanovili hodnotu Indexu na 100 bodů, abychom mohli mapovat jeho vývoj a porovnávat výsledky v rámci demografických skupin respondentů. Můžeme uvažovat, že lidé, kteří projevují zájem o investování a chtějí zhodnocovat své úspory, pravděpodobně chtějí vědět, jak jsou na tom se svými znalostmi,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu.


Ukazuje se, že web navštívili spíše lidé, kteří se už o investice nějakým způsobem zajímají. Dokládá to i výrazně vyšší poměr těch, kteří odpověděli ve webovém dotazníku se 100% úspěšností. Zatímco v obecné populaci zcela bezchybně odpověděla 4,1 %, na webu to byla více než třetina návštěvníků (34,2 %). Nejlépe odpovídali návštěvníci webu na otázku týkající se inflace. Tomu, jak ovlivňuje hodnotu peněz, rozumí 97 % odpovídajících. Pro srovnání v obecné populaci chápe koncept inflace 74 % respondentů. Naopak nejvíce se návštěvníci webu potrápili s otázkou týkající se složeného úročení. Jak na spořicím účtu fungují úroky, odpovědělo správně 72 % návštěvníků. U obecné populace je to výrazně méně. Dopočítat se správné odpovědi zvládne jen 40 % z nás.


Ověřte své znalosti a soutěžte o zajímavé ceny
Portu se dlouhodobě snaží o zvyšování investiční gramotnosti. Na www.rozumiminvesticim.cz se snaží vzdělávat širokou veřejnost v oblasti investování, spoření, zhodnocení úspor a dění na akciovém trhu. Každý si zde také může ověřit úroveň svých znalostí.

Toužíte po vlastní nemovitosti, ale scházejí vám finance? S budováním domova vám pomůže investování.

Ceny nemovitostí neustále rostou a trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem volných domů a bytů. Doba spoření na jejich pořízení se neustále prodlužuje, a někteří proto zvažují půjčky. Nejrozšířenějším způsobem, jak si opatřit vlastní bydlení, bývá hypotéka. Její splátky bývají stejné, nebo dokonce nižší než nájemné. 

„Pořídit si vlastní bydlení je čím dál tím složitější, a i pro získání hypotéky je potřeba složit určitou sumu hned na začátek. Pravidelným investováním lze na tento základ dosáhnout a zároveň si člověk vyzkouší, jaké je to každý měsíc odložit část peněz a jestli podobnou zodpovědnost zvládne i v případě splácení hypotéky,“ říká Radim Krejčí, zakladatel online investiční platformy Portu.

Oblíbené jsou také stavební spoření, kam ukládáte peníze alespoň šest let, a následný úvěr na financování bydlení. Existuje však další způsob, jak zhodnoti úspory – investování. Když necháte finanční prostředky pracovat, bojujete proti inflaci a zároveň se vám naskytují příležitosti, díky nimž budete koupi vlastního bydlení zase o něco blíž. Investováním lze získat počáteční finance, které budou základem pro hypotéku, nebo i celkovou částku pro pořízení pozemku, domu, či na rekonstrukci. 

Investováním k vlastnímu bydlení

S investováním dnes může začít každý, kdo chce zhodnotit našetřené finance a postupně budovat své bohatství. Pravidelným investováním menších obnosů se připravujete na chvíli, kdy se rozhodnete pro další životní krok. Takže zvažte, za jak dlouho ten okamžik nastane.  „Investovat se dá začít již s tisícikorunou měsíčně. S přibývajícím věkem, pracovními a investorskými zkušenostmi přirozeně poroste i příležitost na větší investice a následně celkový výnos. Před jakoukoli investicí si také promyslete, jak dlouho budete peníze zhodnocovat,“ uvádí Radim Krejčí. Nakonec pamatujte, že vlastní bydlení je sama o sobě investice, o kterou byste se rovněž měli správně starat, aby vám sloužila co nejdéle. 

Jak začít investovat?

S investováním vám pomůže online investiční platforma Portu, která se zaměřuje na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice. Je pro všechny, kterým záleží na své budoucnosti. Investujte dlouhodobě a mějte přehled o svém portfoliu na dosah ruky. 

Chcete prožít klidné stáří bez starostí o své příjmy? Investujte do lepších vyhlídek na svou budoucnost.

Pokud byste se rádi zajistili na důchod a nechcete přitom spoléhat pouze na stát, začněte už nyní v produktivním věku investovat. K oblíbenému penzijnímu a stavebnímu spoření existují i alternativy v podobě investování do podílových fondů, ETF či dalších finančních nástrojů.

Investice umí bojovat s inflací

Tradiční spořící produkty s sebou nesou řadu úskalí. Spořicí účet nebo stavební spoření v dlouhodobém horizontu neodráží vliv inflace a našetřené peníze se znehodnocují. U doplňkového penzijního spoření navíc smíte nakládat se svými prostředky až po dosažení 60 let. Řešením může být pravidelné investování menších částek, které přispěje k vybudování finanční stability. Například investice do podílových fondů dosahují zhodnocení v průměru mezi 6 a 8 % a peníze máte kdykoli k dispozici. 

Kdy se pustit do spoření?

Čas je klíčový a čím déle spoříme, tím více se finance zhodnocují. Ve spoření a investování hraje klíčovou roli tzv. složené úročení, což znamená, že v průběhu času vyděláváme „úroky z úroků“. 

„S odkládáním peněz na důchod bychom měli začít co nejdříve, ideálně s prvním zaměstnáním. Je důležité, abychom zvážili, jak se stavíme k riziku, jaký obnos si můžeme dovolit dávat stranou a podle toho vybrat vhodnou kombinaci různých finančních nástrojů, které přináší zhodnocení. Investujte pravidelně stejnou částku, která zásadně neovlivní rodinný rozpočet. I s tisícikorunou měsíčně už se dá začít investovat,“ zmiňuje Martin Luňáček, managing director Portu.

Své o tom ví i IT projektový manažer Aleš, který se již nyní připravuje na penzi bez obav: „Rozhodl jsem se začít s investováním, protože chci mít klidné stáří, kdy nemusím obracet každou korunu. Pravidelně ukládám menší částky, protože moje příjmy jsou spíše nárazové. Když na akciovém trhu nastane vhodná příležitost, vložím finance na účet.“ 

Jak začít investovat?

S investováním vám pomůže online investiční platforma Portu, která se zaměřuje na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investice. Je pro všechny, kterým záleží na své budoucnosti. Investujte dlouhodobě a mějte přehled o svém portfoliu na dosah ruky.

Při rozhodování, kam investujete své úspory, vždy myslete na diverzifikaci a nesázejte vše na jednu kartu. Pokud s investováním začínáte, mohou pro vás být ideální indexové fondy, neboli ETF. Ty kopírují vývoj světových trhů a jsou nízkonákladové. Odborně složené portfolio z ETF si zařídí dnes člověk za 15 minut online.,“ říká Martin Luňáček.

Chcete rozumět investicím?

Ověřte si, jak jste na tom s vědomostmi o investicích na www.rozumiminvesticim.cz a soutěžte během měsíce investiční gramotnosti o hodnotné ceny.