Chcete svými činy zlepšit fungování společnosti? Investujte do budoucnosti, ve které chcete žít.

Jestli se nyní rozhodujete, jak nejlépe zhodnotit své našetřené úspory, a chcete, aby vaše investice přispěla k lepší budoucnosti, investujte odpovědně a s pozitivním společenským dopadem. Ne nutně na úkor nižšího výnosu, ba naopak odpovědné investování může přinášet ještě vyšší zhodnocení. „Společnosti, které jsou dobře hodnocené z hlediska sociální odpovědnosti, jsou schopny dosahovat v průměru o 1-2 p.b. lepšího zhodnocení ročně, aniž by investce do nich byla více riziková,“ říká Martin Luňáček, managing director Portu.

Investice se společenským přesahem 

Hlavním přínosem odpovědného investování je měřitelný pozitivní společenský dopad. O ten se zasazují firmy z oblasti biotechnologií, vzdělávání či obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně se může jednat o dosažení určité úrovně vzdělání či nastavení systému nakládání s odpadem. Takové podniky získávají kapitál velmi obtížně, avšak jejich dopad na svět kolem nás je obrovský. 

Lze investovat také do firem, které se snaží omezit dopad svého podnikání na společnost a své snažení hodnotí pomocí environmentálních a společenských ukazatelů (ESG). Ty zohledňují třeba pracovní podmínky a rozvoj zaměstnanců, uhlíkovou stopu a emise skleníkových plynů či přiměřené odměny pro vedení firmy a transparentnost. 

„Pokud se jako lidé na jednu stranu snažíme například třídit odpad, omezovat plýtvání nebo spotřebu hovězího, měli bychom stejně přistupovat k investování – do portfolia zařazovat i ESG instrumenty,“ doporučuje Martin Luňáček.

Investujte do toho, čemu věříte nejvíce 

Pokud hledáte zhodnocení svých úspor a zároveň chcete podpořit projekty s pozitivním dopadem, vybírejte do svého portfolia sociálně odpovědné fondy ETF. Skládají se z cenných papírů firem, kterým naše budoucnost není lhostejná. „Velký přínos ESG investování vidím v tom, že peníze neplynou do společností, které se nechovají odpověďně – ať už k planetě, lidem či společnosti – anebo působí v kontroverzních odvětvích. Takové firmy jsou totiž z odpovědných ETF vyloučeny. To tlačí cenu jejich akcií dolů a vedení k tomu, aby změnilo způsob firemního fungování. Nepřímo tak dochází k pozitivní změně,“ vysvětluje Martin Luňáček. 

Vybírejte si tematicky podle svých sympatií. Chcete podpořit rozvojové trhy, nebo vás zaujalo inovativní zdravotnictví, čistá energie nebo péče o přírodní zdroje? Investujte eticky a tam, kde to má smysl. Užitečným pomocníkem bude online investiční platforma Portu. Stále mějte na paměti, abyste rozumně diverzifikovali portfolio a zohlednili své finanční cíle

Chcete rozumět investicím?

Portu monitoruje vývoj znalostí české populace v oblasti investic, spoření a akciových trhů prostřednictvím Indexu investiční gramostnosti. Ověřte si, jak jsou na tom vaše vědomosti na www.rozumiminvesticim.cz a soutěžte během měsíce investiční gramotnosti o hodnotné ceny. Na stejné adrese najdete i vzdělávací webináře, články a podcasty z oblasti investování.