V dnešním článku jsme se rozhodli podrobněji podívat na 5 otázek z dotazníku na investiční gramotnost, ve kterých Češi chybovali nejčastěji. Jakým skupinám se dařilo nejlépe a kdo naopak nejvíce chyboval? Dokážete na následujích 5 otázek odpovědět správně, a poradíte si s němi lépe než průměrný Čech?

Výsledky se vztahují k měření na reprezentativním vzorku české populace a nejsou v nich zahrnuty odpovědi z webu.

Dopady změn měnových kurzů

Jen zhruba 4 z 10 Čechů dokáží správně odpovědět na otázku týkající se změn měnových kurzů. S větší úspěšností tento příklad řešili muži a starší generace.

Pokud v uvedeném příkladu nakoupíte akcie za 15 000 Kč, získáte tím akcie společnosti Apple v hodnotě 500 USD. Po změně kurzu z 30 Kč na 25 Kč za dolar držíte akcie Applu ve stejné dolarové hodnotě (500 USD), ale při prodeji a směně na koruny získáte již pouze 12 500 Kč. Vlivem změny kurzu tak hodnota vaší investice klesla o 16,67 %, a to i přesto, že se samotná hodnota společnosti nijak nezměnila.

Počítání s procenty

O něco méně úspěšná byla otázka na počítání s procenty. To potrápilo opět zejména ženy, napříč generacemi byl ale rozdíl takřka nulový. Vysokou roli ve správnosti odpovědí hrálo také vzdělání – u vysokoškoláků odpovídalo správně 65 % respondentů, u lidí se základním vzděláním jen zhruba 25 %

Pokud hodnota investice klesne o určité procento a následně o stejné procento vzroste, je finální hodnota nižší. Jestliže do cenného papíru investujete 1 000 Kč a jeho hodnota o 30 % klesne, ztratíte tak 300 Kč a jeho nová hodnota bude 700 Kč. Pokud následně dojde ke zhodnocení o 30 %, stoupne cena o 210 Kč na 910 Kč. Proti původní ceně tak stále ztrácíte.

Ochrana proti poklesu na akciovém trhu

Velká nejistota se projevila u otázky ohledně ochrany proti poklesu na akciovém trhu. Řada lidí proto sáhla po odpovědi „Nevím, nedokážu říct“, a nemálo tipovalo třeba Českou národní banka. Správně odpovídalo jen necelých 35 %. Obecně se v této otázce lépe dařilo starším generacím a mužům. Dvě třetiny dotazovaných žen volilo neutrální (nevím, nedokážu říct) odpověď.

Pojištění proti poklesu na akciovém trhu vám žádná z následujících organizací samozřejmě nezajišťuje. Možnost ztráty k investování patří a je nedílnou součástí procesu. Nejblíže tomuto konceptu jsou některé zajištěné fondy, které ochraňují investora před ztrátou, ale jejich výnos je obvykle velmi nízký.

Daňová legislativa

K investiční gramotnosti patří i základní orientace v daňové legislativě. Tu projevila zhruba třetina dotazovaných. Pro někoho možná překvapivě – nejlepší znalosti projevila nejmladší testovaná skupina. Mezi pohlavími zůstal poměr jako u předchozích otázek spíše v neprospěch žen.

Příjmy z cenných papírů v České republice podléhají 15% dani. Existují ale výjimky, které investora od placení daně osvobozují. Je to například limit na prodej cenných papírů do výše 100 000 Kč v rámci jednoho kalendářního roku nebo tříletý časový test.

Historické výnosy nejsou zárukou budoucích.

Největší chyby dělají Češi ve vztahu k historickým výnosům. Bohužel je to chyba, které často využívají některé společnosti, a hlásají historické výnosy jako jedinou informaci, kterou investor potřebuje vědět. Správně odpovědělo méně něž 30 % respondentů. Horší úspěšnost měly spíše mladší generace. Mezi ženami a muži se mezera oproti dalším otázkám výrazně zmenšila, přesto skončily ženy o něco hůře.

Na první pohled vzestupná tendence nijak neodráží budoucnost a může jít o pouhou náhodu. V roce 2021 může být výnos vyšší, ale také nižší nebo i záporný. Spíše než historické výsledky je důležité zkoumat to, do čeho reálně fond investuje, jaké má poplatky nebo kdo za ním stojí.

Prostor pro zlepšování

Výzkum ukázal, že Češi mají relativně velký prostor kam se v investiční gramotnosti zlepšovat. Spolu se zveřejněním indexu jsme spustili i dotazník na stránce www.rozumiminvesticim.cz, a je vidět, že lidé se zájmem o investování a se zájmem o ověření svých investičních schopností dosahují podstatně lepších výsledků. Důležité je proto probudit zájem i u zbytku populace a přispívat k investiční gramotnosti napříč populací.