Pracovat zdarma, odmítnout hezkou večeři a zříct se letní dovolené. Děláme to rádi, nebo si ani neuvědomujeme, že se nám to děje?  

Možná ne. Inflaci totiž vidět není a její vliv pozorujeme až při pohledu zpět v čase.

Investování je o něčem jiném, než se na první pohled může zdát. Jaký vliv může mít na naše úspory, náš čas a díky čemu nám může výrazně usnadnit dosažení našich cílů? Právě to si v tomto článku řekneme.

Než se do toho ale pustíme, rádi bychom hned v úvodu zdůraznili to, čím investování není:

  • investování není cestou k rychlému zbohatnutí,
  • investování není dostupné jen pro bohaté,
  • investování není podvod.

Základním předpokladem investování je zhodnocení nebo alespoň zachování hodnoty našich úspor v průběhu času. Proč je potřeba pro zachování hodnoty peněz cokoliv dělat? Jak souvisí vývoj hodnoty našich úspor s časem?

Při investování hraje čas a to, jak s ním naložíme, velmi významnou roli. Může být jak naší straně, tak také proti nám. 

Práce, peníze a čas

Náš příjem je odměnou za dobře odvedenou práci, tedy za čas, který jsme věnovali vytváření něčeho hodnotného. Na získanou mzdu ovšem čas působí i nadále a pomalu snižuje jeji hodnotu. V důsledku inflace totiž ceny stejných produktů v průběhu času rostou. To znamená, že skutečná hodnota stejného množství peněz se sníží – za rok si např. za 1 000 Kč koupíme méně než dnes.

Při současné roční inflaci na úrovni 4 % bychom tak za 20 000 Kč, které jsme celý rok drželi na účtu, nakoupili pouze zboží s historickou hodnotou 19 200 Kč. Rozdílem je třeba jedna hezká večeře pro dva lidi. 

Když na inflaci nahlížíme jenom jako na malý pokles hodnoty našich úspor, celá věc nezní nijak hrozivě. Pokles skutečné hodnoty úspor ovšem znamená, že jsme ztratili také čas, který jsme jejich vytvoření věnovali. Z 252 pracovních dnů v roce 2021 tvoří 4 % přibližně 10 dnů. Pomyšlení na to, že se naše odměna za některé z těch náročných dnů v práci jednoduše vypaří, je už o něco smutnější. 

Nebuďme ale negativní. Šetření rozhodně má smysl a s inflací jde pracovat. Jinými slovy, čas můžeme postavit na naši stranu. 

Komu byste udělali radost, kdyby…

Hodnotu našich úspor zachováme tak, že je zhodnotíme ve stejné výši, jakou má inflace. To znamená, že kdyby dosáhla roční výše inflace 4 %, pro zachování hodnoty našich úspor bychom je museli zhodnotit alespoň o tyto 4 %. Běžné bankovní účty tak vysoké zhodnocení neposkytují, navzdory tomu na nich ale mnoho lidí nadále drží většinu svých peněz. Kvůli inflaci tak tito lidé každoročně přichází o část hodnoty svých úspor. Tento pokles přitom na první pohled ani nezaznamenáme. Na bankovním účtu totiž budeme mít stejnou částku, akorát si za ní budeme moci nakoupit méně. O kolik? 

Držíte své úspory na účtu s nižším úrokem, než je výše inflace? Komu byste udělali radost za peníze, které vám teď inflace jednoduše spolkne? Co byste řekli na výše zmíněnou večeři, návštěvu divadla a v případě větších úspor třeba na nové kolo nebo letní dovolenou? 

Právě pro tyto chvíle s rodinou a lidmi, které máme rádi, má smysl zhodnocovat naše úspory. Pro naši mzdu jsme poctivě pracovali. Proč bychom se následně vzdali části její hodnoty? 

Zachování hodnoty našich úspor, tedy jejich ochrana před inflací, bezesporu dává smysl. O to více, když sledujeme rychle se zvyšující hodnotu inflace během posledních měsíců. 

Mnoho investorů má za cíl zhodnotit své investice nad úroveň inflace a postupně zvyšovat jejich skutečnou hodnotu. Jak nám může tento přístup usnadnit dosažení dlouhodobých cílů?

Rychlejší cesta k našim cílům

Plánujete vysněnou dovolenou v Jižní Americe, nové bydlení nebo snad chcete vašim dětem vytvořit finanční odrazový můstek? Cílů máme hodně, od těch krátkodobých až po zhodnocování úspor pro důstojná léta v důchodu. Čím větší je náš cíl, tím déle si na něj většinou musíme šetřit.

Z předchozí kapitoly už ovšem víme, že v průběhu let naše úspory na běžných účtech ztratí část své hodnoty. 

Co kdybychom je ale v určitém roce dokázali zhodnotit ve větší míře, než jaká byla výše inflace? Získali bychom tím výnos, který by se přičetl k celkové výši investice. Následující rok by se nám spolu s původní částkou investice dále zhodnocoval také v minulých letech získaný úrok. To je podstatou složeného úročení.

Při neměnné míře zhodnocení a inflace bychom tak každý rok dosáhli o něco vyššího výnosu než v předchozím roce. Díky tomu porostou naše úspory stále rychleji a naše vytyčené cíle tak dosáhneme dříve a s menší námahou, než kdybychom spořili na běžném účtu.

Naše dlouhodobé cíle se nám zdají být často tak vzdálené, že máme dojem, že pro ně dnes ještě nemusíme nic udělat. Jenom čekáme a první krok vždy odsouváme. Aby však naše cíle nezůstaly pouze cíli, měli bychom se sami sebe zeptat: „Co jsme pro splnění svého cíle udělali dnes?“ Není to řečnická otázka. Zkusme si ji opravdu zodpovědět a když je třeba, položme si ji znovu a znovu.

Jak by vypadal vývoj našich úspor, kdybychom si např. na budoucí rekonstrukci našeho bytu každý měsíc odložili 3 000 Kč? Srovnejme si vývoj úspor při jejich uložení na běžném účtu ve srovnání s investováním:

Svět, ve kterém se žije lépe

Investování má vedle potenciálního zhodnocení našich úspor také další neméně významný efekt. Některé investice obsahují akcie velkého množství firem, při jiných si cíleně vybíráme společnosti, jejichž činnost je pro nás sympatická a chceme je podpořit.

Jsou to např. firmy, které přispívají k pozitivní změně našeho okolí nebo společnosti jako takové. Za svoji investici tak získáme nejen určitý výnos, ale také vědomí, že jsme podpořili rozvoj pro nás smysluplné věci. 

Málokdo z nás by si třeba dokázal založit společnost na výrobu solárních panelů, nákupem akcií takovéto společnosti se však můžeme stát jejími spoluvlastníky a nepřímo tím podpoříme získávání energií z udržitelných zdrojů.

Proč tedy začít investovat? 

Investování nám pomáhá zachovat a potencionálně zvyšovat hodnotu našich úspor. Díky složenému úročení může jejich hodnota růst rychleji, než kdybychom je jednoduše ukládali na náš účet. 

Zkrátíme si tím čas, který potřebujeme k ušetření peněz na naše dlouhodobé cíle. Využitím složeného úročení se nám v průběhu dlouhého investičního horizontu naše úspory znásobí. Smysl má proto také investování malých částek, o které své portfolio pravidelně navyšujeme.  

Dalším důvodem, proč se do zhodnocování svých úspor pustit už teď, tedy jakmile si vytvoříme dostatečnou finanční rezervu, je skutečnost, že možnost ukládání části našich příjmů bokem nemusíme mít trvale. V případě neočekávaných změn v životě nám na druhé straně můžou přijít zhodnocené úspory vhod.

Investování je dlouhodobý přístup ke zhodnocování našich úspor a postupnému budování našeho bohatství. Není to ovšem rychlá zkratka ke zbohatnutí. Kdyby vám někdo tvrdil, že ano, buďte na pozoru, pravděpodobně se zajímá více o vaše peníze než o to, aby vám pomohl.

Když vás myšlenka zhodnocování vašich úspor zaujala, podívejte se také na náš článek Jak začít investovat Investování totiž nezačíná nákupem akcií.