Investiční gramotnost v Česku je mírně vyšší než na Slovensku. I přes slabší výsledky si Slováci v investování věří více. Stejně jako u nás i v hlavním městě Slovenska mají lidé nejvyšší investiční gramotnost. Mladí východní sousedé rozumí investicím výrazně lépe než jejich čeští vrstevníci. Ukazuje to průzkum investiční platformy Portu vypracovaný agenturou IPSOS v Česku a na Slovensku.


Index investiční gramotnosti monitoruje úroveň vědomostí české a slovenské populace v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů. Průzkum, který realizovala investiční platforma Portu ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS, zjistil, že Češi i Slováci mají nízké sebevědomí v oblasti investic a spoření. Zatímco v Česku si tři čtvrtiny respondentů nevěří, na Slovensku je to 62 % dotazovaných.


Investiční znalosti a investiční sebevědomí se značně liší
Průzkum však zjistil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Lidé ze Slovenska si sice věří o trochu více, ale na druhou stranu mají slabší znalosti o investování než Češi. Podíváme-li se na to optikou věkového rozložení, míra znalostí v Česku roste s věkem. Mladí respondenti (18–26 let) si u nás věří nejvíc, ale jejich vědomosti to příliš nereflektují. Naopak vrstevníci ze Slovenska mají výrazně lepší znalosti. Stejně jako u nás i na Slovensku se nejlépe dařilo nejstarším respondentům (54–65 let). V případě pohlaví si s investičními vědomosti v obou státech lépe vedli muži. Oproti měření v Česku však byla propast mezi pohlavími menší.


„Nepřekvapí, že Slovensko je o trochu za námi, ale ne daleko. V některých ekonomických ukazatelích nás vesele předbíhá a bude zajímavé sledovat, jestli se to nestane i u investiční gramotnosti. Slovenská situace je kvůli euru o něco více odlišná od té české, protože nižší úroky a podobná inflace tlačí silněji na investování, a přestože je to pro řadu Slováků nepříjemné, ze situace mohou vytěžit více než my. Slovensko může dlouhodobě táhnout dolů větší množství vyloučených lokalit, kde je malá naděje na rychlou změnu. Dále fakt, že masa vzdělaných mladých odchází trvale do zahraničí, včetně České republiky, a zvyšují český index na úkor toho Slovenského,“ komentuje ekonom Dominik Stroukal.

Zdroj: Portu


Pozitivní vliv vzdělání na lepší výsledky se potvrdil u respondentů v obou zemích – nejlepších výsledků dosahovali vysokoškoláci. Při srovnání však ti slovenští zaostávají za českými, jejichž index je o něco vyšší.

Zdroj: Portu


Lidé z hlavních měst jsou v průměru nejvíce investičně gramotní
Obyvatelé metropolí jsou na tom se svými investičními znalostmi podstatně lépe, než obyvatelé z ostatních krajů. Tento trend platí pro Českou i pro Slovenskou republiku. Lidé v Praze dosahují v indexu investiční gramotnosti více než 120 bodů a lidé v Bratislavě 116 bodů. Pokud se podíváme na další kraje, na druhé a třetí příčce se v Česku umístili respondenti z Vysočiny (109 bodů), resp. Libereckého a Plzeňského kraje (101 bod). U sousedů jsou to obyvatelé Žilinského (104 body) a Banskobystrického kraje (101 bod). Na opačném konci žebříčku se ocitli zástupci Středočeského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje a u našich sousedů jsou to lidé z Košického a Trnavského kraje.

Zdroj: Portu


Co přinesl měsíc investiční gramotnosti
Během listopadu, měsíce investiční gramotnosti, se Portu snažilo monitorovat povědomí o investicích a spoření prostřednictvím stránky www.rozumiminvesticim.cz, kde své znalosti dosud prověřilo více než 5 800 návštěvníků. Ukázalo se, že respondenti na webu mají větší investiční povědomí než reprezentativní vzorek populace. Lidé, kteří vyplnili dotazník na webu, dosáhli na hodnotu indexu investiční gramotnosti ve výši 181,8, což je výrazně lepší výsledek než u široké veřejnosti.


„Na začátku průzkumu jsme stanovili hodnotu Indexu na 100 bodů, abychom mohli mapovat jeho vývoj a porovnávat výsledky v rámci demografických skupin respondentů. Můžeme uvažovat, že lidé, kteří projevují zájem o investování a chtějí zhodnocovat své úspory, pravděpodobně chtějí vědět, jak jsou na tom se svými znalostmi,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu.


Ukazuje se, že web navštívili spíše lidé, kteří se už o investice nějakým způsobem zajímají. Dokládá to i výrazně vyšší poměr těch, kteří odpověděli ve webovém dotazníku se 100% úspěšností. Zatímco v obecné populaci zcela bezchybně odpověděla 4,1 %, na webu to byla více než třetina návštěvníků (34,2 %). Nejlépe odpovídali návštěvníci webu na otázku týkající se inflace. Tomu, jak ovlivňuje hodnotu peněz, rozumí 97 % odpovídajících. Pro srovnání v obecné populaci chápe koncept inflace 74 % respondentů. Naopak nejvíce se návštěvníci webu potrápili s otázkou týkající se složeného úročení. Jak na spořicím účtu fungují úroky, odpovědělo správně 72 % návštěvníků. U obecné populace je to výrazně méně. Dopočítat se správné odpovědi zvládne jen 40 % z nás.


Ověřte své znalosti a soutěžte o zajímavé ceny
Portu se dlouhodobě snaží o zvyšování investiční gramotnosti. Na www.rozumiminvesticim.cz se snaží vzdělávat širokou veřejnost v oblasti investování, spoření, zhodnocení úspor a dění na akciovém trhu. Každý si zde také může ověřit úroveň svých znalostí.